Zonder keurmerk grote kans op boete tijdens carnaval


Taxichauffeurs van buiten ’s-Hertogenbosch die tijdens carnaval wat bij willen verdienen in die stad, komen wat de gemeente betreft bedrogen uit. Wie niet over het plaatselijke taxikeurmerk beschikt, maar er toch taxiritten uitvoert, loopt de kans zowel een boete als een last onder dwangsom opgelegd te krijgen. En ook de 166 chauffeurs die het keurmerk wel hebben, krijgen hooguit één waarschuwing als ze in de fout gaan.

Carnaval is voor de steden in Noord-Brabant een belangrijk evenement. Niet alleen de bewoners zelf, ook veel mensen van buiten de provincie komen naar Den Bosch, Eindhoven, Breda of Tilburg om het feest mee te vieren. Die enorme toestroom van mensen maakt de Brabantse steden ook tot een aantrekkelijke bestemming voor taxichauffeurs uit de Randstad. Het gebruik van taxi’s neemt met zo’n evenement immers aanzienlijk toe, en dus ook de kans voor chauffeurs om buiten hun vaste werkgebied wat extra’s te verdienen.

Dat laatste is in Den Bosch echter alleen voorbehouden aan de nu 166 chauffeurs die over het BTx-keurmerk beschikken. Den Bosch heeft sinds begin 2016 een taxiverordening, waarmee de kwaliteit van het straattaxivervoer in de stad moet worden verbeterd. Met name tijdens grote evenementen als carnaval zijn er problemen met de manier waarop klanten worden bejegend, het weigeren van korte ritten, omrijden en hoge ritprijzen.

Verbeterpunten

Sinds de invoering van het Bossche taxikeurmerk neemt de gemeente al de nodige verbeteringen waar, maar er is ook nog werk aan de winkel. Het uitgaanspubliek in de stad noemde onlangs in een evaluatie onveilig rijgedrag, hoge ritprijzen en onnodig hard wegrijden als voornaamste verbeterpunten. Volgens de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK) zal het nog wel enige jaren duren voordat de verbeteringen echt waarneembaar zijn, omdat ze in de kern vooral een andere houding van een beperkt aantal chauffeurs zouden vereisen.

Wie in ’s-Hertogenbosch zonder BTx-keur taxivervoer aanbiedt, riskeert een boete van het Openbaar Ministerie en een last onder dwangsom van de gemeente. Die laatste bedraagt 375 euro per keer, met een maximum van 1.500 euro. Tijdens carnaval hebben de keurwerkloze chauffeurs grote kans dat ze beboet worden, maar ook in aanloop naar het evenement gaat de gemeente streng handhaven. Gedurende het feest nemen Stadstoezicht, politie en de ILT de controles voor hun rekening.

Verordening

Dat buitenstaanders die mogelijk slechte kwaliteit leveren zo buiten de deur worden gehouden, wil niet zeggen dat de chauffeurs met keurmerk nu vrij spel hebben. “Vorig jaar is de gemeente gestart met de handhaving van het BTx-keurmerk. Iedereen is er nu wel aan gewend dat er in Den Bosch een speciale verordening geldt. Je wordt ook dit jaar niet direct op de bon geslingerd, maar één waarschuwing is wel genoeg. ‘Repressief optreden’, noemt  de gemeente Den Bosch dat”, aldus SBK in een toelichting.

Om het Btx-certificaat te behalen, moeten chauffeurs workshops volgens en een examen afleggen. Zij worden daarin getest op stratenkennis, gastvrijheid en integriteit. De kosten voor workshops en examens zijn 330 euro. Daarna betaalt iedere chauffeur 20 euro per maand om de SBK te financieren.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...