Zelfstandiger reizen in Tubbergen en Dinkelland


De gemeenten Tubbergen en Dinkelland willen mensen die nu nog gebruik maken van wmo- of leerlingenvervoer de mogelijkheid bieden om zelfstandiger te reizen. Vanaf nu kan daarvoor gebruik worden gemaakt van de reisondersteunende producten van De Reiskoffer.

Tubbergen en Dinkelland ondertekenden deze week een overeenkomst met CATA, een trainings- en adviesbedrijf op het gebied van leerlingenvervoer, en GoOV. De Reiskoffer helpt mensen met een mobiliteitsbeperking om, indien ze dat zelf graag willen en het op een verantwoorde manier mogelijk is, zelfstandiger te reizen. Dat gaat stapsgewijs en met begeleiding en ondersteuning. De mate waarin dat nodig is, verschilt per persoon. De producten van De Reiskoffer helpen zorgen dat er maatwerk wordt geleverd.

Stapsgewijs

Eén van die instrumenten is ‘Samen reizen met…’, dat wordt aangeboden door CATA. Hierbij helpen vrijwilligers om mensen die dat graag willen de overstap te laten maken van taxibus naar openbaar vervoer. Dat gaat stapsgewijs, net zo lang tot er geen begeleiding meer mogelijk is.

Een ander gereedschap uit De Reiskoffer is de Buzz Buddy. Dit is een trainingsprogramma gecombineerd met een GPS-tracker. Het programma leert mensen met een beperking zelfstandig reizen. Ouders of verzorgers kunnen het kind of de cliënt online volgen en indien nodig instructies geven. De Buzz Buddy heeft ook een noodknop waarmee de gebruiker om hulp kan vragen.

Hulp en ondersteuning

Een derde instrument is de GoOV-app, die reisinstructies koppelt aan reisinformatie over het openbaar vervoer. Ook hier maakt GPS-tracking het mogelijk om op afstand hulp en ondersteuning te bieden. Op 30 en 31 mei verzorgen de gemeenten informatiebijeenkomsten voor mensen die meer willen weten over de mogelijkheid om zelfstandig te reizen.

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen rondden onlangs de invoering van een maatwerkvoorziening voor het doelgroepenvervoer af. Een klankbodgroep van inwoners, zorgaanbieders en andere belanghebbenden dacht in tien bijeenkomsten mee over de optimale invulling van dat vervoer. Bij de afronding werd al aangekondigd dat de gemeenten verder zouden werken aan het ontwikkelen van lokale vervoersvoorzieningen, en naar mogelijkheden om meer mensen met het OV te laten reizen.

Lees ook: Twentse gemeenten ronden invoering maatwerkvervoer af

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...