Wmo-en leerlingenvervoer Zwolle voorlopig aan Munckhof gegund


De gemeente Zwolle heeft het leerlingen- en wmo-vervoer voor de komende jaren voorlopig gegund aan Munckhof. In principe kan de gunning in februari definitief worden. Ook het leerlingenvervoer in Amsterdam is voorlopig aan de vervoerder met hoofdkantoor in Horst gegund.

De klus in Zwolle is niet helemaal nieuw voor Munckhof, want het wmo-vervoer wordt daar al enige jaren door dit bedrijf verzorgd. De huidige contracten voor het wmo-vervoer lopen tot 1 juli. Voor het leerlingenvervoer geldt dat Munckhof het stokje gaat overnemen van Taxi Witteveen en Connexxion. Dat zal gebeuren met ingang van 1 augustus 2018.

Over de aanbesteding meldt de gemeente Zwolle dat er is ingestoken op onder meer klanttevredenheid, aansluiting op het openbaar vervoer, het verstrekken van informatie aan reizigers en innovatie. “Vaste arbeidscontracten moeten zorgen voor vermindering van wisselingen in chauffeurs”, zo schrijft de gemeente. “Bij de selectie bleek Munckhof de meest voordelige vervoerder, met een uitstekende kwaliteit en mooie plannen voor duurzaamheid. Zo wil Munckhof 100 procent elektrisch rijden vanaf 2024.”

2,7 miljoen euro

Als er geen bezwaren tegen de voorlopige gunning komen, kan de procedure eind februari worden afgerond. Vervolgens kunnen de contracten worden ondertekend en de gebruikers worden geïnformeerd over de veranderingen die hen te wachten staan. In Zwolle is met het wmo- en leerlingenvervoer op jaarbasis een bedrag van 2,7 miljoen euro gemoeid.

Ook in Amsterdam is Munckhof een voorlopige gunning van het leerlingenvervoer ten deel gevallen. Omdat de gunningen nog niet definitief zijn, kan de vervoerder er nog niet inhoudelijk op reageren.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...