Wethouder: ‘Trevvel heeft stijgende lijn doorgetrokken’


Na de nodige uitvoeringsproblemen in het begin is het Rotterdamse doelgroepenvervoer door Trevvel de laatste weken naar een hoger niveau getild. Het is nu zaak om de gerealiseerde verbeteringen in stand te houden en ook op andere punten het afgesproken peil van dienstverlening voor elkaar te krijgen. Dat schrijft wethouder Sven de Langen aan de Rotterdamse gemeenteraad.

De Langen brengt regelmatig verslag uit van de stand van zaken in het Rotterdamse doelgroepenvervoer. Dat wordt sinds 1 januari uitgevoerd door Trevvel, vooralsnog met uitzondering van het leerlingenvervoer dat later instroomt. In de eerste weken was er sprake van diverse uitvoeringsproblemen. Op basis van deze start werden diverse verbetermaatregelen genomen die volgens de wethouder hun vruchten beginnen af te werpen. Er is ook veelvuldig contact tussen gemeente, Trevvel, zorgaanbieders en cliënten om de problemen het hoofd te bieden.

Telefooncentrale overbelast

In een eerdere brief schreef de wethouder al dat Trevvel de stijgende lijn te pakken had. Nu is op een aantal punten beheersing bereikt. Dat betekent volgens De Langen nog niet dat alles nu in kannen en kruiken is. Enerzijds moeten alle partijen zorgen dat de verbetering in stand blijven, anderzijds moet er nog worden gewerkt om de totale dienstverlening naar het niveau te krijgen waar de aanbesteding op gericht was. De Langen geeft aan dat met de aanbesteding niet is ingezet op de laagste prijs, maar op kwalitatief en integraal doelgroepenvervoer, waarbij de behoeften en wensen van de gebruikers centraal staan.

De Langen schrijft dat er in het begin, ondanks een gedegen voorbereiding en veel overgenomen personeel van RMC, sprake van storingen met de boordcomputer taxi. Dat leidde tot vervoersproblemen en een telefooncentrale die ondanks dubbele bezetting overbelast raakte. De storing was snel onder controle, er werd extra personeel ingezet op de telefooncentrale en een aangepast menu hielp om de telefoontjes beter af te handelen. Ook worden mensen aangemoedigd om zoveel mogelijk zaken via de website te regelen. De telefonie is nu “prima onder controle” en het extra personeel wordt ingezet voor klachtafhandeling.

Incomplete lijsten

Een ander probleem betrof het aanleveren van bijzondere gegevens over cliënten die nodig zijn voor het vervoer. De Langen noemt als voorbeelden een lage instap of iemand die voorin moet zitten omdat hij anders misselijk wordt. Vanwege privacywetgeving mocht de oude vervoerder niet zomaar al deze informatie doorgeven. Momenteel wordt daar nog een inhaalslag mee gemaakt. In het geval van het dagbestedingsvervoer kwamen de problemen vooral tot stand omdat zorginstellingen cliëntenlijsten te laat en / of deel incompleet aanleverden, zo schreef TaxiPro vorige week al.

Aan deze en andere problemen is – en wordt in sommige gevallen – hard gewerkt door Trevvel en de andere betrokkenen, benadrukt wethouder De Langen. Dat werpt vruchten af: van een gemiddelde stiptheid van 74 procent in week 1, liep dat in de weken daarna op naar 77, 88 en 92 procent. “Opgemerkt wordt dat 92 procent een gebruikelijke normwaarde is in het collectief aanvullend vervoer.” De gemiddelde wachttijd is fors afgenomen en het aantal klachten ligt de laatste dagen rond de 0,2 procent van alle ritten, wat eveneens gangbaar is in dit vervoer.

De goede kant op

De stijgende lijn is er dus en in de laatste weken zijn er grote stappen gezet, zo stelt de wethouder. Trevvel Samen lijkt op het niveau te zitten dat ook met voorganger Vervoer op Maat werd gehaald. Trevvel Route, dat zowel voor de gemeente als de vervoerder een nieuwe vorm van dagbestedingsvervoer is, gaat ook de goede kant op maar blijft in verhouding nog wat achter.

Vanuit de gemeenteraad was er ook geopperd om Trevvel te beboeten voor de mindere prestaties in de eerste dagen en weken, maar daar zal vooralsnog geen sprake van zijn. Sowieso wordt 2018 gezien als implementatiejaar, schrijft wethouder De Langen. Vanaf 1 januari 2019 geldt er bovendien een prestatie-afhankelijke vergoeding van 5 procent, ofwel circa 1,5 miljoen euro. Mocht Trevvel te zijner tijd ondermaats presteren, dan kan het niet krijgen van deze vergoeding ook als een soort boete worden uitgelegd. Boven alles vindt De Langen het nog veel te vroeg om over manieren te spreken om prestaties af te dwingen, zeker nu Trevvel wat hem betreft zo duidelijk de stijgende lijn heeft gepakt en doorgezet.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...