‘Wel spanningen maar geen taxi-oorlog in Almere’


Volgens burgemeester en wethouders is er geen sprake van een taxi-oorlog in het gebied rond station Almere Centrum. Het zou gaan om zakelijke onenigheid tussen enkele chauffeurs, waarbij het in elk geval één keer tot fysiek geweld is gekomen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de plaatselijke VVD-fractie.

De vragen werden gesteld door Miranda Joziasse, fractievoorzitter van de VVD in Almere. Aanleiding was een reportage van Omroep Flevoland, waarin verschillende taxichauffeurs verklaarden dat bedreiging en intimidatie op de standplaats aan de orde van de dag zijn. Naast de hevige strijd om klanten, zouden er ook regelmatig mensen worden opgelicht met onnodig lange ritten en te hoge ritprijzen.

Aangifte mishandeling

Maar volgens het college van burgemeester en wethouders is er feitelijk niet zoveel aan de hand. Op de vraag of het beeld van een taxi-oorlog word herkend, is het antwoord “Nee. Er is sprake van zakelijke onenigheid tussen een aantal taxichauffeurs. In december is dit tot een handgemeen gekomen. Er is inzake dit feit (mishandeling) aangifte bij de politie gedaan door de betrokken taxichauffeur. De verdachte is verhoord en in overleg met justitie is aan de verdachte een dagvaarding uitgereikt. De persoon in kwestie dient zich voor de rechter te verantwoorden.”

Daarmee ontkent de gemeente overigens niet dat er spanningen zijn op de lokale taximarkt. Gevraagd naar de oorzaak daarvan, wordt gewezen op de ongeschreven regels op de standplaats. “De taxiwet geeft tariefsvrijheid, toetredingsvrijheid tot de markt en stelt ook dat een taxistandplaats dermate moet zijn ingericht dat de klant keuzevrijheid heeft. De (lokale) taxibranche heeft een aantal ongeschreven regels op het gebied van prijsstelling en de volgorde waarbij taxichauffeurs de standplaatsen innemen (achteraan aansluiten). Niet iedereen houdt zich aan deze ongeschreven regels. Dat is de oorzaak van de spanningen.”

Overleg met taxibranche

Van de vermeende onveilige situatie rond station Almere Centrum als gevolg van strubbelingen in de taximarkt is volgens het college en de politie geen sprake. De gemeente ziet voor zichzelf slechts een faciliterende rol in het geheel. “De gemeente richt de taxistandplaatsen in conform de taxiwet. De taxibranche gaat zelf over de wijze waarop hiervan gebruik wordt gemaakt.”

Wel vindt er met vertegenwoordigers van de branche overleg plaats over oplossingen voor de onenigheid en spanningen. Door die gesprekken moet ook duidelijk worden of een sterkere rol van de gemeente in het toezicht op de taxibranche gewenst is. In het overleg zal ook het worden besproken wat er waar is van de verhalen dat sommige chauffeurs mensen dwingen om bij hen in de taxi te stappen.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...