Weer rechtszaak doelgroepenvervoer Noordoost Friesland


Taxicentrale Waaksma kiest opnieuw voor een gang naar de rechter uit ontevredenheid met de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in Noordoost Friesland. Waaksma dwong eerder al een heraanbesteding af maar is nu samen met Taxi D & L De Jong van mening dat Dorenbos en VMNN ongeldig hebben ingeschreven op die aanbesteding. Opdrachtgever Netwerk Noordoost zegt dat Waaksma en de Jong het moeilijk lijken te vinden iets aan anderen te gunnen.

In de eerste aanbesteding viel Waaksma, dat een groot deel van het huidige vervoer in de zes gemeenten voor zijn rekening neemt, volledig buiten de boot. daarop kwam het bedrijf in actie met een kort geding. Volgens Waaksma zouden verschillende winnaars onder de kostprijs hebben ingeschreven. Dat kon volgens de rechter niet worden bewezen. Maar er was ook onvoldoende gedaan om te controleren dat het niet gebeurde, en daarom moest de aanbesteding over.

Deze heraanbesteding van het doelgroepenvervoer in Noordoost Friesland werd door vijf vervoerders gewonnen. Onder hen ook Waaksma, en verder VMNN, Dorenbos en NOF en Taxi Postma. Maar Waaksma en De Jong willen niet dat Dorenbos en VMNN ook percelen gegund krijgen. Daarom wordt ook tegen de heraanbesteding gekozen voor juridische stappen. VMNN en Dorenbos zouden volgens hun branchegenoten ongeldig hebben ingeschreven.

Moeilijk om te gunnen

Netwerk Noordoost reageert bij monde van bestuursvoorzitter Pytsje de Graaf als volgt. “Wij hebben de spelregels gevolgd en alle zaken die we na moeten leven keurig nageleefd. Het lijkt erop dat Waaksma en De Jong het moeilijk vinden om het aan anderen te gunnen. De financiële belangen zijn aan alle kanten groot. Als het gaat om het nieuwe systeem, maar ook om bijvoorbeeld de tijdelijke overbrugging, die wellicht opnieuw nodig is.”

“Wij maken ons nu vooral zorgen om de mensen die dit echt raakt: de cliënten en de chauffeurs”, vervolgt De Graaf. “Zij zitten nu weer in een onzekere situatie. We hopen dat dat zo kort mogelijk duurt. We zullen nu eerst de stukken lezen. In het belang van alle partijen zullen we terughoudend zijn in onze reacties.”

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...