Vlaamse taximarkt: vrije tarieven en einde aan quota


De hervorming van de Vlaamse taxiwetgeving is een stap dichterbij nu de regering van Vlaanderen een wetsontwerp hierover heeft goedgekeurd. Als de wet er komt, worden de tarieven vrijgegeven en vervalt het maximum van één taxi op duizend inwoners van een gemeente. Brancheorganisatie GTL verwelkomt het idee van modernisering maar denkt wel dat veel zal afhangen de manier waarop het nieuwe beleid wordt uitgevoerd.

Het ontwerp voor de wet (of decreet) van minister Ben Weyts is al een tijdje in aantocht. Diverse factoren spelen in de Vlaamse opstapmarkt een beperkende rol. Zo is er sprake van vaste tarieven en mag een taxi alleen klanten oppikken in de gemeente die de vergunning heeft verstrekt. Het aantal taxi’s per gemeenten is maximaal één per duizend inwoners, waardoor er in veel plaatsen wachtlijsten zijn. Bovendien hebben taxi-ondernemers te maken met veel regels, die per gemeente kunnen verschillen.

Niet meer leeg terug

Weyts wil de taxi een veel belangrijkere plaats geven in het mobiliteitsbeleid door de taxi te ‘democratiseren’. In zijn wetsvoorstel kunnen taxiondernemers zelf hun tarieven betalen en wordt het werkgebied uitgebreid van de gemeente waar de vergunning is afgegeven naar heel Vlaanderen. Dan hoeft een taxi die iemand van Antwerpen naar Gent brengt dus niet meer per definitie leeg terug te rijden naar Antwerpen om daar de volgende klant op te pikken. Dat moet er toe bijdragen dat de taxi’s goedkoper worden.

Het moet ook voor meer ondernemers mogelijk worden om in Vlaanderen een taxi te exploiteren. Nu is er dus de beperking van één taxivergunning per duizend inwoners van een gemeente. Dat quotum verdwijnt helemaal. Bovendien is er in het wetsvoorstel ruimte voor concepten als Uber. De minimumvereisten worden beperkt tot wat in de ogen van Weyts echt telt voor de passagier. Chauffeurs moeten kortweg beschikken over de juiste papieren op het gebied van veiligheid, keuring en netheid. Verder moet elke chauffeur Nederlands kunnen spreken met klanten.

Uber legaliseren

Brancheorganisatie GTL is op zich te spreken over het feit dat Weyts de Vlaamse taxiwetgeving in een nieuw jasje wil steken. Aan het voorstel dat er nu ligt, ziet GTL echter wel de nodige haken en ogen. Dat wordt vooral gevoed door het feit dat er nog veel zaken duidelijk moeten worden. GTL wil onder meer niet dat de hervorming tot sociale verschralingen leidt, want nu rijden de meeste chauffeurs voor een werkgever waarbij veel werknemerszaken geregeld zijn.

De brancheorganisatie vreest verder dat een te grondige deregulering kan leiden tot een enorme toestroom van aanbieders in steden en op mobiliteitsknooppunten. Het risico bestaat dan dat de concurrentie te groot wordt. Tot slot wil de sector vermijden dat het decreetvoorstel enkel zou gezien worden als een hervorming met als enig doel Uber te legaliseren in Vlaanderen. Want daar lijkt het toch sterk op”, vindt GTL. Het wetsontwerp moet de komende tijd het gangbare traject richting uiteindelijke wet doorlopen.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...