Verlenging CAO Taxivervoer algemeen verbindend verklaard


De verlenging van de CAO Taxivervoer en de CAO SFT zijn algemeen verbindend verklaard. In de Staatscourant van 29 maart 2016 zijn deze besluiten integraal gepubliceerd. Dit betekent dat beide CAO’s per 30 maart 2016 weer voor iedereen in de taxibranche gelden.

De huidige CAO Taxivervoer loopt van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016. De CAO SFT heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

Werkingssfeer

Door het besluit van het Ministerie SZW zijn de CAO Taxivervoer en CAO SFT van toepassing op alle taxibedrijven die onder de werkingssfeer van deze CAO’s vallen. Nu Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) heeft afgegeven zijn ook niet-leden van KNV Taxi weer aan de huidige CAO Taxivervoer gebonden. Sociaal Fonds Taxi gaat weer premie innen vanaf 1 mei.

De CAO Taxivervoer is eind vorig jaar met een half jaar verlengd tot 30 juni 2016. De onderhandelingen voor een nieuwe cao worden tussen KNV Taxi en de vakbonden lopen nog.

Downloads:

Lees ook: Taxibranche tijdelijk zonder algemeen verbindende CAO

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...