Verhoef Groepsvervoer failliet


Verhoef Groepsvervoer uit Uithoorn is door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met leerlingenvervoer en wmo-vervoer. Verhoef is onder meer actief in het Regiorijder-vervoer in Noord-Holland.

Het familiebedrijf werd in 1955 opgericht. Tegenwoordig valt het onder het grotere geheel van Verhoef Service Company. Enkele jaren geleden vertelde de directie van het bedrijf in een interview met TaxiPro dat er constant werd gekeken naar nieuwe modellen, concepten en samenwerkingsverbanden in antwoord op de uitdagingen van de markt.

Onder Verhoef Service Company vallen ook de activiteiten in het directievervoer en vervoer van groepen van vijftien tot tachtig personen. Het faillissement betreft Verhoef Groepsvervoer BV; van de andere BV’s wordt op de Rechtspraak geen melding gemaakt.

Onderwijsinstelling

Het is niet bekend wat er gebeurt met de werkzaamheden van Verhoef Groepsvervoer. De curator was nog niet beschikbaar om een toelichting te geven en vanuit het bedrijf zelf is daar geen behoefte aan. Wel is het in het doelgroepenvervoer gebruikelijk dat het vervoer na een faillissement ‘gewoon’ doorgaat in afwachting van een doorstart, overname of andere opdrachtnemers. Dit omdat het groepen betreft die anders niet meer van en naar onderwijsinstelling, dagbesteding of zorginstelling worden gebracht.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...