Verandering taxibeleid is niet waarschijnlijk


Opnieuw laait de onrust in de straattaximarkt op, vooral in Amsterdam. Eens in de zoveel tijd zorgt de waargenomen oneerlijke concurrentie tussen de opstapmarkt en de bel- en appmarkt voor voorspellingen van taxioorlogen en pleidooien om het speelveld gelijk te maken. Nu doet de PvdA weer een oproep aan de verantwoordelijke minister om daar voor te zorgen; vorige week roerde FNV Taxi zich. Onrustig is het zonder meer. De kans lijkt echter klein dat er op korte termijn veel verandert. Een analyse.

De PvdA wil een in haar ogen dreigende taxioorlog voorkomen door gelijke regels in het leven te roepen voor reguliere taxidiensten en Uber-taxi’s. Minister Cora van Nieuwenhuizen moet wat de PvdA betreft de gemeenten de ruimte geven om dat gelijke speelveld te creëren. De wens om de regels voor alle taxidiensten gelijk te stellen komt van Tweede Kamerlid Gijs van Dijk en zijn partijgenoot Sofyan Mbarki, die gemeenteraadslid is in Amsterdam.

Zij doen hun oproep in het AD met name vanwege de onrust die bestaat in de Amsterdamse taximarkt. Vorige week werd onder meer bekend dat een groep boze taxichauffeurs met geweld het hoofdkantoor van Uber zou willen binnenvallen. En in diezelfde week deed FNV Taxi een oproep: stel een maximum aan het aantal taxivergunningen want met 6.000 tot 7.000 taxichauffeurs in Amsterdam loopt het de spuigaten uit. Ook KNV Taxi en Zorgvervoer gaf aan dat er in de hoofdstad iets moet veranderen.

Regels en verplichtingen

Voor rijden in de opstapmarkt moet je in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven als taxichauffeur zijn aangesloten bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Bij rijden in de bel- en appmarkt, zoals de Uber-chauffeurs doen, geldt die TTO-verplichting niet. Aan het rijden in de opstapmarkt zijn andere regels en verplichtingen verbonden dan aan rijden in de bel- en appmarkt. Met name in de gebieden waar Uber actief is, zijn veel chauffeurs in de opstapmarkt al een tijdlang van mening dat het verschil in regelgeving zorgt voor oneerlijke concurrentie. In veel andere gemeenten worden met verordeningen aanvullende eisen aan de opstapmarkt gesteld, al is daar is de concurrentie met andere taxidiensten als Uber minder groot.

Die waargenomen oneerlijkheid tussen opstapmarkt enerzijds en bel- en appmarkt anderzijds zorgt al langer voor onrust. Eens in de zoveel tijd laait die op. Ongeveer anderhalf jaar geleden deed bijvoorbeeld het Amsterdams Collectief Kwaliteitstaxi zich gelden. Het bestuur sprak namens honderden chauffeurs die aangaven in het TTO-systeem nauwelijks hun werk te kunnen doen. Zij wilden af van het TTO-systeem zodat ze eerlijk konden concurreren met elkaar en vooral met Uber-chauffeurs. En zo niet, dan zou er wel eens een taxioorlog kunnen komen.

Meer recent was het Take a Taxi dat aan de bel trok. Deze TTO wil dat de gemeente harder optreedt tegen Uber-chauffeurs die buiten de app om illegaal in de opstapmarkt werken. Ook deze vorm van oneerlijke concurrentie is velen een doorn in het oog.

Gewelddadige aanval

Een taxioorlog werd de laatste jaren wel vaker aangekondigd. Voorlopig bleef hij gelukkig uit. Als de gewelddadige aanval op het Uber-hoofdkantoor op 20 maart zou doorgaan, dan zou je wellicht van een taxioorlog mogen spreken. Maar het lijkt er -alweer gelukkig- op dat deze actie in de kiem is gesmoord door de politie. Ook de PvdA spreekt nu weer van een dreigende taxioorlog. Van Dijk en Mbarki willen dat minister Cora van Nieuwenhuizen het mogelijk maakt dat gemeenten zelf alle regels voor de taximarkt bepalen, inclusief kwaliteitseisen. Alleen dat gelijke speelveld zou de angel uit het sluimerende conflict kunnen trekken.

Het is te makkelijk om de oproep van Van Dijk en Mbarki aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen te wijten. We zien vaker dat lokale en landelijke politici namens hun partij een onderwerp op de agenda proberen te zetten teneinde stemmen te winnen. Dat speelt hier ongetwijfeld mee: het zou gek zijn als politici daar nu niet mee bezig waren.

Meer druk op taximarkt

Toch is er wel degelijk onrust in de taximarkt. En die onrust laait niet allen weer op, hij lijkt ook toe te nemen. Politici en belangenorganisaties mengen zich actief in de discussie. Hun boodschap is in zekere zin eenduidig: zo kan het niet langer, dus lokale en landelijke bestuurders moeten er iets aan doen. De straattaximarkt blijft te maken hebben met een toestroom van nieuwe chauffeurs, met name in de drukste gebieden van het land. De verhoudingen tussen opstapmarkt en bel- en appmarkt staan blijkbaar op scherp en mensen zijn mogelijk echt bereid om hun onvrede met geweld te onderstrepen.

Het is echter zeer de vraag of er echt iets gaat veranderen. Stientje van Veldhoven is als staatssecretaris verantwoordelijk voor het taxibeleid. Onlangs zette zij haar plannen voor de komende jaren uiteen. Daarin erkende ze de toegenomen druk op de taxibranche door de groei van de straattaximarkt en de groei van het gebruik van taxi-apps. Zij ziet vooral heil in het vereenvoudigen van enkele regels en betere controle op en monitoring van de straattaximarkt. Ook wil ze taxichauffeurs die zich niet aan de regels houden makkelijker van de markt kunnen weren.

Beleid volop in uitvoering

Met de invoering van de Wet Personenvervoer 2000 raakten gemeenten veel bevoegdheden voor het reguleren van de eigen opstapmarkt kwijt die ze in 2011 weer terugkregen. Zeven gemeenten mogen voor een TTO-systeem; vier deden dat ook. Drie anderen volgen wellicht nog. Amsterdam koos al in 2012 voor TTO’s, Eindhoven pas vorig jaar. Amsterdam paste onlangs nog zijn verordening aan. Dat wijst niet op een afscheid van het TTO-systeem, maar op iets dat volop in beweging is. Daarnaast voeren steeds meer gemeenten een taxiverordening in om de markt verder te reguleren. Daar zijn verschillende gemeenten druk mee bezig, waaronder Tilburg en Breda.

Kortom: het beleid dat in 2011 is gevormd, is nog volop in uitvoering en ontwikkeling. Het ligt niet voor de hand dat daar nu vanuit de regering een grote koerswijziging in gaat plaatsvinden. Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven zullen het waarschijnlijk nog te vroeg vinden om het beleid van hun voorgangers op de schop te nemen.Het wordt interessant om te zien of en hoe zij om zullen gaan met de huidige onrust in de straattaximarkt.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...