Uber-chauffeur hoeft geen taxameter te gebruiken


Een taxichauffeur die een Uberrit reed zonder de in zijn auto aanwezige taxameter te gebruiken, zat daarmee volgens de rechter fout. Maar het hoger beroep kende een andere uitkomst. 

De chauffeur in kwestie rijdt zowel regulier taxivervoer als vervoer via Uber. Bij ritten via de app wordt vooraf duidelijk om welke rit en prijs het gaat. En dan is het volgens de chauffeur dus niet nodig om de meter te gebruiken waarmee tijdens de rit de prijs wordt bijgehouden. De rit waarin hij werd ‘betrapt’ op het niet gebruiken van de taxameter was via de Uber-app tot stand gekomen.

In het kader van het hoger beroep is navraag gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Daaruit bleek dat ILT geen apart vervolgingsbeleid heeft voor taxichauffeurs die voor Uber rijden. Met Uber zelf zijn daar ook geen afspraken over gemaakt. Volgens ILT is er geen taxameter nodig voor een Uberrit die via de app tot stand is gekomen en die een eenheidprijs oplevert. Als de taxameter aanwezig is, hoeft deze voor zo’n rit niet te worden gebruikt.

Vaste ritprijs

Het Besluit Personenvervoer 2000 schrijft voor dat bij taxivervoer een taxameter in het voertuig aanwezig moet zijn en gebruikt moet worden. Dat geldt niet voor contractvervoer en er zijn ook andere uitzonderingen mogelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval bij taxivervoer waar de vaste ritprijs van tevoren is afgesproken door chauffeur en passagier – bijvoorbeeld via een app.

Dat de taxichauffeur zonder zijn taxameter te gebruiken een rit heeft gereden, staat voor iedereen vast. De vraag is of dat ook mocht. Taxivervoer mag in beginsel alleen worden verricht als de taxameter aan boord wordt gebruikt. Maar dat hoeft dus niet als een chauffeur zijn voertuig uitsluitend gebruikt voor taxiritten tegen een vast tarief. De man gebruikt zijn taxi echter zowel voor regulier vervoer als voor ritten via Uber, en dus niet uitsluitend voor ritten tegen een vast tarief.

Mag wel en niet

Maar het gerechtshof gaat een stapje verder. Want de regelgeving komt hier op neer: voor Uberritten hoef je geen taxameter te gebruiken, maar als je met datzelfde voertuig ook reguliere ritten rijdt, dan moet je de taxameter wél gebruiken voor Ubberritten. Maar het is eigenlijk niet duidelijk waarom dat dan zou moeten. Het gerechtshof spreekt daarom van een “een ongerijmdheid in de regelgeving”, want iets mag tegelijk wel en niet.

Het gerechtshof vindt het meest redelijke dan ook dat een taxichauffeur voor een Uberrit geen taxameter hoeft te gebruiken, waarbij het niet uitmaakt of de taxi ook voor andere vormen van vervoer wordt gebruikt. Het rijden van de Uberrit zonder taxameter is dan ook niet strafbaar, aldus het gerechtshof. De taxichauffeur is daarom van alle rechtsvervolging ontslagen.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...