TX-Keur maakt werk van controles Code VVR


TX-Keur wil controles op naleving van de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR) in de praktijk mogelijk maken. Daarom liet de keurmerkorganisatie deze week medewerkers van TÜV Nederland bijscholen die namens TX controles uitvoeren. Dat bijscholen werd gedaan door Sociaal Fonds Taxi en chauffeurs en medewerkers van Taxi Voet in Culemborg.

De nieuwe Code VVR werd in oktober vorig jaar van kracht en is integraal onderdeel van de TX-regels. De code is beknopter dan voorheen en sluit weer aan op de ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Uitgangspunt van het document is dat rolstoelgebruikers op een vaste zitplaats worden vervoerd. Kan dat niet, dan mogen ze alleen nog worden vervoerd in rolstoelen die voldoen aan de richtlijn ISO 7176-19. Dergelijke rolstoelen zijn te herkennen aan het haaksymbool.

Haaksymbool

Tot 1 juli 2019 geldt er een overgangsperiode waarin rolstoelen zonder haaksymbool ook vervoerd mogen worden, mits ze goed vastzetbaar zijn. Tot nu toe komen delen van de code VVR al aan bod tijdens onaangekondigde controles namens TX-Keur, maar de code is nog niet volledig geïntegreerd in straatcontroles. Het bijscholen van de controleurs moet er voor helpen zorgen dat dit wel het geval wordt.

“Want dat is hard nodig”, legt Hilbert Michel uit. Hij is secretaris van TX-Keur. “TX-Keur staat voor veilig en comfortabel vervoer en dan kun je niet om de code VVR heen. Met de nieuwe code ligt er immers een solide en overzichtelijke basis voor veiligheid bij rolstoelvervoer.”

Tekst loopt door onder foto

Code verder aanscherpen

Tijdens de bijscholing bij Taxi Voet in Culemborg kwamen, aan de hand van de Code VVR en door gebruik te maken van diverse vastzetsystemen, diverse aandachtspunten voor de controles aan bod. Hoewel de overgangstermijn nog ruim een jaar loopt, willen TX-Keur en TÜV Nederland al voor die tijd beginnen met het controleren op naleving van de Code VVR.

“Dat doen we voornamelijk om te inventariseren waar bedrijven in de praktijk tegenaan lopen. Er zal in de beginfase bijvoorbeeld niet gesanctioneerd worden, tenzij er sprake is van misstanden”, legt Rob Versteeg van TX-Keur uit. “Bij twijfel is het veel meer de bedoeling om erachter te komen waar nu precies de problemen zitten. De input die we daarmee verzamelen moet dan weer gebruikt kunnen worden bij verdere aanscherping van de code. We willen bedrijven en de chauffeurs nu vooral helpen en faciliteren.”

Lees ook: Nieuwe Code VVR is duidelijke en beknopter

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...