Twentse gemeenten ronden invoering maatwerkvervoer af


De afgelopen tijd is in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen een maatwerkvoorziening voor het doelgroepenvervoer ingevoerd. Sinds 1 januari verzorgt de combinatie van Hulshof Taxiservice en Nijhuis Taxi ook het dagbestedingsvervoer, nadat in 2017 de regiotaxi en het leerlingenvervoer al naar het nieuwe systeem waren overgegaan.

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de aanbesteding, gunning en invoering van de nieuwe maatwerkvoorziening voor het doelgroepenvervoer in Dinkelland en Tubbergen. Sinds de start heeft een klankbordgroep in tien bijeenkomsten meegedacht over de optimale invulling van dat vervoer. In die klankbordgroep waren inwoners, zorgaanbieders en andere belanghebbenden vertegenwoordigd.

Inmiddels vallen zowel de regiotaxi als het leerlingenvervoer en het dagbestedingsvervoer onder het nieuwe systeem. De gemeenten zetten nu in op het verder ontwikkelen van lokale vervoersvoorzieningen. Dat betreft vooral de vervoersbehoefte aan het OV-gedeelte van de regiotaxi, want dat is in 2017 komen te vervallen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om leerlingen en jongvolwassenen te laten reizen met het openbaar vervoer.

Vertrouwen op vervoerder

Intussen zijn alle betrokkenen goed te spreken over het nieuwe vervoerssysteem. Gea Hulshof van de combinatie Hulshof / Nijhuis zegt daar het volgende over. “Het is niet alleen het brengen en halen van cliënten, maar ook de begeleiding ervan. Een kind of volwassene die een vaste dagelijkse structuur nodig heeft, daar passen wij ons op aan. Door degene op vaste tijden met een vaste chauffeur op te halen, maken we het voor hen prettig om te reizen. De dienstbaarheid daarin is erg belangrijk”

Dat beeld wordt bevestigd door zorgaanbieder Jeroen ter Stege, ouder van een leerling die van het vervoer gebruikmaakt. “Het is belangrijk dat ik als ouder op de vervoerder kan vertrouwen. En dat kan ik. Ik heb  nauwelijks wat gemerkt van de veranderingen de afgelopen tijd. Ik ben eigenlijk gewoon heel positief.”

Ook bij zorgaanbieder Interakt Contour heerst er tevredenheid. “Cliënten hebben vorige week een soort tevredenheidsenquête ingevuld, met positieve reacties als resultaat. Ook als zorgaanbieder zijn we zeer tevreden over het vervoer. In het voortraject zijn we tijdens verschillende bijeenkomsten geïnformeerd, hebben we vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen plaatsen. De samenwerking hebben we als prettig ervaren.”

Weten wat er speelt

Wethouder Ilse Duursma van de gemeente Dinkelland is eveneens enthousiast over de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden. “Het toetsen van plannen en ideeën in een dergelijke klankbordgroep geeft waardevolle informatie. Deze mensen hebben dagelijks of in ieder geval regelmatig te maken met de doelgroep waar het om gaat en weten goed wat er speelt en nodig is. Zo hebben we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat de overgang soepel is verlopen.”

Wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen vult aan: “De cliënt staat bovenaan en we hebben voor ogen gehad om de kwaliteit van het vervoer te borgen. Er is goede begeleiding naar de cliënten toe en een professionele vervoerder die de cliënt ook altijd voorop stelt. Dat is van wezenlijk belang.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...