Trevvel heeft doelgroepenvervoer Rotterdam op orde


Trevvel is de valse start met doelgroepenvervoer in Rotterdam goed te boven gekomen en de vervoerder heeft de dienstverlening structureel verbeterd. De stiptheid is goed, de wachttijden zijn kort en het aantal klachten is gering. Dat schrijft wethouder Sven de Langen aan de Rotterdamse gemeenteraad. 

Trevvel verzorgt sinds 1 januari als opvolger van RMC het doelgroepenvervoer in Rotterdam, met uitzondering van het leerlingenvervoer. Dat stroomt op een later moment is. Met name in de eerste weken ging er het nodige mis met de stiptheid, gemiste ritten en lange wachttijden bij het ophalen door de taxi of aan de telefoon. Diverse verbetermaatregelen zorgden eind januari voor een stabiele situatie met een kwaliteitsniveau dat wat de wethouder betreft voldeed.

Positiever beeld

Wel gaf hij aan dat wat verbeterd was behouden moest worden, terwijl op diverse punten ook nog vooruitgang moest worden geboekt. Dat gold vooral voor Trevvel Route, het vervoer van en naar dagbestedingslocaties. Het niveau van dit vervoer bleef in januari nog achter bij dat van Trevvel Samen. Zorginstelling Gemiva-SVG nam het vervoer bijvoorbeeld tijdelijk in eigen hand omdat de dienstverlening door Trevvel niet zou voldoen. Volgens de vervoerder waren de problemen met het dagbestedingsvervoer vooral een gevolg van te laat ingeleverde en incomplete cliëntenlijsten.

Uit de brief van wethouder De Langen ontstaat nu een veel positiever beeld dan in die eerste dagen en weken. “De goede stiptheid, korte wachttijden bij het klantcontactcenter en een gering aantal klachten laten zien dat de stijgende lijn in de kwaliteit van de dienstverlening door Trevvel zich heeft doorgezet.”

‘Forse en structurele verbetering’

Zo liep de gemiddelde punctualiteit van Trevvel Samen op van 81 procent in januari via 88 procent in februari en 89 procent in maart. Dat is nog wel een paar procentpunten onder de gangbare streefwaarde van 92 procent, al zit Trevvel daar buiten de spits meestal boven. Het aantal klachten daalt gestaag en betrof in week 14 van dit jaar 0,4 procent van het aantal ritten. En de vervoerderswissel heeft al met al niet geleid tot een ander gebruikspatroon van het doelgroepenvervoer in Rotterdam, aldus De Langen.

De betrokken partijen hebben gewerkt aan het kloppend krijgen van alle informatie en maatwerkafspraken voor cliënten van Trevvel Route. En dat werp zijn vruchten af. “Ook Gemiva maakt sinds maart weer gebruik van de diensten van Trevvel.” En over de recente ervaringen van de zorgaanbieders met Trevvel: “Het gedeelde beeld bij hen is dat ook in het routevervoer sprake is van een forse en structurele verbetering.” Een wens blijft nog wel het vervoer door vaste chauffeurs. Dat was de laatste tijd niet altijd mogelijk, mede door een griepgolf en vakanties.

Bedrijfskleding

Verdere verbetering van het vervoer ligt volgend de wethouder in de lijn der verwachting, onder meer omdat de routes nog verder zullen worden aangescherpt. Ook groeit de ervaring van nieuwe chauffeurs met die routes en met de systemen die worden gebruikt met de dag.

Daarnaast ziet De Langen mogelijkheden om de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger plan te tillen. Dan gaat het om houding en gedrag richting klanten, iets waarin de medewerkers bijvoorbeeld worden getraind. Maar het betreft ook een uniforme uitstraling in de voertuigen, huisstijl, communicatie en de bedrijfskleding, die onlangs werd geïntroduceerd. Daarnaast is Trevvel actief als sociaal betrokken partner in de stad.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...