TCA-directeur treedt terug om verschil van inzicht met bestuur


Richard van der Veen treedt na acht jaar terug als directeur van de Amsterdamse taxicentrale TCA. Hij werd het met het TCA-bestuur niet eens over de manier waarop de doelen voor de toekomst ingevuld moeten worden. Theo Vegter zal, als gedelegeerd commissaris van TCA, de komende tijd de nodige taken van Van der Veen waarnemen.

Veel details over het verschil van inzicht dat aan het vertrek van Van der Veen ten grondslag ligt, wil TCA niet kwijt. “Het bestuur van TCA wil de komende periode sterk inzetten op de kwaliteit van de TCA-taxi’s. Over de precieze invulling daarvan waren het bestuur en de algemeen directeur het niet met elkaar eens. Het besluit dat Richard van der Veen terugtreedt is in goed overleg tot stand gekomen”, laat woordvoerder Mariska van Delft weten.

Opvolger

Dat Theo Vegter bepaalde directietaken waarneemt betekent niet dat hij de nieuwe algemeen directeur is, zo laat TCA desgevraagd weten. “Hij is en blijft als commissaris actief, maar wordt voorlopig gedelegeerd om enkele directietaken waar te nemen terwijl wordt gezocht naar een opvolger van Van der Veen. Deze oplossing voor het tijdelijk waarnemen van directietaken is wettelijk geregeld”, legt Van Delft uit. Hoe de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur precies wordt aangepakt, is nog niet duidelijk.

Theo Vegter: “Richard van der Veen heeft zich de afgelopen acht jaar met ontzettend veel bevlogenheid ingezet voor TCA. De afgelopen tijd is echter gebleken dat de visie van de directie niet meer overeenkomt met de koers van het bestuur. Beide partijen zijn daarom in goed overleg tot de conclusie gekomen dat het beter is dat Van der Veen terugtreedt als algemeen directeur van TCA.”

Ontevreden met directie

Afgelopen juli kwam de directie van TCA in het nieuws omdat zo’n 10 procent van de 1.500 chauffeurs die als certificaathouders zijn aangesloten het hoofdkantoor van de centrale bezetten. Ze deden dit uit ontevredenheid met de directie, die niet zou zorgen voor voldoende werk en zich aan oneerlijke ritverdeling schuldig zou maken. Dat laatste werd door Van der Veen ontkend. Hij erkende wel de zorgen van de chauffeurs over de toegenomen concurrentie, maar weet dat vooral aan enorme instroom van chauffeurs op de Amsterdamse taximarkt in de afgelopen jaren.

Van Delft benadrukt dat het huidige terugtreden van Van der Veen niets te maken heeft met de onrust van een half jaar geleden. “Dat ging om een groep ontevreden chauffeurs. De onrust van toen is ook weer gaan liggen. Het terugtreden van de algemeen directeur is het gevolg van een verschil van inzicht tussen hem en het bestuur van TCA.”

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...