Taxichauffeur mogelijk cel in wegens seks met verstandelijk gehandicapte


Tegen een taxichauffeur uit Alblasserdam is een celstraf van twee jaar geëist omdat hij seks zou hebben gehad met een verstandelijk gehandicapte jonge vrouw. De twee kenden elkaar van jaren geleden, toen hij haar als taxichauffeur van en naar school vervoerde.

Het AD meldt dat het Openbaar Ministerie een celstraf van twee jaar tegen de man eist, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De man en de vrouw kenden elkaar uit 2012, toen zij 16 was en het verstandelijke vermogen van een 6-jarige had. Hij vervoerde haar en andere moeilijk lerende kinderen van en naar school. Het contact was in de taxi goed, maar buiten het vervoer om zagen of spraken zij elkaar niet. Dat beweerde althans de chauffeur tijdens de rechtszitting, maar de rechter wees op enkele berichten die hij destijds via Hyves naar haar had gestuurd.

Niet meeluisteren

Vijf jaar later zocht de inmiddels 21-jarige vrouw contact met haar voormalige taxichauffeur via social media. Het contact ontwikkelde zich, net als zijn gevoelens voor haar. De man bezocht haar ’s nachts in de woongemeenschap waar ze leefde. De vrouw plakte daar de inluistermicrofoons af zodat begeleiders niet mee konden luisteren. Zowel daar als bij de man thuis hadden de twee meerdere malen seks met elkaar. De vrouw gaf later aan dat ze dat eigenlijk niet fijn vond, maar dat ze geen nee wilde zeggen.

Misbruik

Toen de vrouw enkele dagen vermist was en uiteindelijk in de woning van de man werd gevonden, kwam de zaak aan het licht. De man stelt dat zijn gevoelens voor haar oprecht zijn. De familie van de vrouw verwijt hem misbruik van haar geestelijke beperking te hebben gemaakt en het OM is die mening ook toegedaan. De officier van justitie wil dat hij twee jaar gevangenisstraf krijgt, waarvan acht maanden voorwaardelijk, gevolgd door een proeftijd van vijf jaar. De advocaat van de taxichauffeur pleit voor vrijspraak, omdat de vrouw uit vrije wil zou hebben gehandeld. De uitspraak van de rechter volgt op 29 maart.

Lees ook: Taxichauffeur krijgt taakstraf voor ontucht met leerlinge die hij vervoerde

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...