Taxibranche Vlaanderen heeft moeite met hervormingsplannen


De Vlaamse taxisector maakt zich zorgen over de manier waarop minister Ben Weyts de taxiwetgeving in Vlaanderen wil veranderen. De branche vindt dat de tekst van het wetsontwerp veel vragen onbeantwoord laat. Verder vrezen zij dat de plannen vooral diensten als Uber in de kaart zullen spelen.

Brancheorganisaties GTL, ACV Transcom en ABVV – BTB zijn gezamenlijk in de pen geklommen om hun bedenkingen bij de plannen van Weyts duidelijk te maken. Hij wil onder meer de taxitarieven vrijgeven en een einde maken aan het maximum van één taxivergunning per duizend inwoners van een gemeente. Ook wil hij af van het concept dat chauffeurs alleen klanten mogen oppikken in de gemeenten waar ze hun vergunning hebben gekregen, ongeacht waar de vorige rit is geëindigd. Verder wil Weyts duidelijkheid scheppen in de regels, die soms per gemeente verschillen.

‘Lokale overlast en stijgende prijzen’

De brancheorganisaties zeggen in hun brief dat ze niet twijfelen aan de bedoelingen van Weyts om taxivervoer aantrekkelijker, toegankelijker en moderner te maken. Maar ze zijn ook van mening dat het wetsontwerp nog veel vragen oproept. De organisaties vrezen ook dat achter de retoriek van het gelijke speelveld “waarbij platformen moeten beantwoorden aan dezelfde regels als klassieke taxidiensten, vooral een plan schuilgaat om de taxidienst aan te passen aan de regels (of het ontbreken ervan) die Uber wereldwijd tracht op te leggen.”

Weyts wil dus dat taxichauffeurs met een vergunning in heel Vlaanderen kunnen werken tegen vrije tarieven, en dat het maximum op de vergunningen vervalt. Volgens de brancheverenigingen is dit echter geen “toverformule” die zal leiden tot goedkopere taxi’s, maar wel tot “lokale overlast, een sociaal bloedbad en tenslotte ook stijgende prijzen.”

Strijd zoals in Amsterdam

De organisaties betogen dat vooral steden extra chauffeurs gaan trekken, waardoor een hevige strijd om de klant zoals in Amsterdam kan ontstaan, met alle overlast die daarbij hoort. In deze strijd zullen lokale Vlaamse taxiondernemers het afleggen tegen grote internationale bedrijven die “werken met schijnzelfstandigen of andere deeleconomie-statuten.” En als dat is gebeurd, zo betogen de organisaties, kunnen de overgebleven spelers doen wat ze willen met de vrije taxitarieven.

GTL, ACV Transcom en ABVV – BTB zien als gevolg van het wetsontwerp de taxichauffeur in loondienst verdwijnen, samen met de sociale en financiële zekerheden die loondienst biedt. Taxi’s die vanuit een bepaald gebied activiteiten ontplooien komen in de concurrentie zwak te staan tegen bedrijven die voortaan vrij de hele Vlaamse markt kunnen bedienen. De drie organisaties vragen zich ook af wie gaat controleren of alle spelers in de hervormde taximarkt wel dezelfde regels volgen. En in het vullen van de lege kilometers geloven zij ook niet: het zal op bepaalde plekken alleen maar drukker worden met chauffeurs op zoek naar die ene klant die een rit naar dezelfde stad wil.

Maximum aantal vergunningen

Om al die redenen doen GTL, ACV Transcom en ABVV – BTB ook een aantal voorstellen. Zij willen graag dat er wetgeving komt die taxiplatformen als Uber duidelijke verplichtingen oplegt. Voor individueel vervoer willen ze graag dat het maximum aantal vergunningen van kracht blijft en dat niet elke lege taxi zomaar op elke plek op zoek kan naar een rit. Ze willen verder dat potentiële taxi-uitbaters aan bepaalde voorwaarden voor solvabiliteit moeten voldoen, zodat ze niet in de praktijk op een houtje moeten bijten. Minimumtarieven moeten er wat de drie brancheorganisaties voor helpen zorgen dat grote bedrijven niet eerst de markt kunnen uitknijpen met wurgprijzen om vervolgens, als die markt wordt gedomineerd, de prijzen weer fors te kunnen verhogen.

Lees ook: Vlaamse taximarkt: vrije tarieven en einde aan quota

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...