Taxibranche Arnhem vraagt gemeente om verordening


De Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem (STKA) vraagt het nieuwe college van burgemeester en wethouders om aanvullende regels in de opstapmarkt. De plannen daarvoor bestaan al enkele jaren, maar tot een taxiverordening is het nog niet gekomen. Er is wel een Arnhems taxikeurmerk in aantocht, maar zonder aanvullende regels heeft dat keurmerk volgens SKTA weinig zin.

Voorzitter Theo Vegter zet de standpunten van SKTA in een brief aan de gemeenteraad uiteen. De verwachting is dat Arnhem op niet al te lange termijn een nieuw college van B&W heeft. De wens om de lokale opstapmarkt meer te reguleren is niet nieuw. Vegter geeft in zijn brief aan dat daar al sinds 2012 door de gemeente en de markt over wordt gesproken. In 2014 kwam daar SKTA uit voort. En in september 2016 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarin het college van B&W werd opgeroepen om samen met SKTA tot een uitgewerkt voorstel voor een taxiverordening te komen. Tot invoering van zo’n verordening is het nog niet gekomen, constateert Vegter.

‘Stichting kan het niet alleen’

SKTA is opgericht om het taxivervoer in Arnhem naar een hoger plan te tillen, met een goede ervaring voor de klant als uitgangspunt. Tegelijk heeft SKTA zich ingespannen om draagvlak te creeeren voor de taxiverordening onder Arnhemse taxiondernemers. Intussen ligt er een lokaal kwaliteitskeurmerk, ATx, klaar om ingevoerd te worden. SKTA heeft dit jaar 50.000 euro subsidie toegekend gekregen voor zijn werkzaamheden.

“Echter, onze stichting kan het niet alleen. Om het werk en de doelstelling van SKTA via de invoering van het ATx effectief te laten zijn, is een Arnhemse taxiverordening noodzakelijk. Wij hebben dus de gemeente nodig om tot een volgende stap te komen”, legt Vegter uit. De gemeente gaat volgens hem over het grondgebied en dus ook over de vraag wie er vanaf standplaatsen in de stad klanten kan meenemen.

Chauffeurs in dezelfde rij

“Onze stichting kan wel, op basis van de gefomuleerde vereisten, bepalen welke chauffeurs wel en niet voor het ATx in aanmerking komen”, vervolgt Vegter. Maar zonder aanvullende regels is het keurmerk volgens hem niet erg zinvol. “Zonder taxiverordening staan op de taxistandplaatsen beide chauffeurs gewoon weer in dezelfde rij.” Als taxichauffeurs zonder keurmerk hetzelfde werk kunnen doen als chauffeurs met keurmerk, is er weinig animo om voor dat keurmerk te gaan. Zonder verordening kan SKTA weinig zinvols met de toegekende subsidie doen.

Extra standplaatsen

SKTA ziet ook op andere punten ruimte voor verbetering. Er is de laatste jaren regelmatig iets gewijzigd aan de standplaatsen in de stad zonder voorafgaand overleg met de stichting. SKTA wil graag dat er extra standplaatsen worden aangelegd en pleit in bredere zin voor een “fijnmazige taxi-infrastructuur”. Dat betreft onder meer betere bebording rond het centraal station en gebruik van busbanen door taxi’s in een deel van de stad.

Ook wil men dat er binnen de gemeente een centraal aanspreekpunt komt voor taxizaken. Zo kan worden voorkomen dat de taxibranche bij werkzaamheden over het hoofd wordt gezien. Vanwege zijn draagvlak binnen de Arnhemse taximarkt kan SKTA volgens Vegter prima die rol vervullen.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...