Taxibedrijf Klomp Groepsvervoer vraagt uitstel van betaling aan


Taxibedrijf Klomp Groepsvervoer heeft surseance van betaling aangevraagd. Dat heeft de directie woensdagavond in een email aan het personeel laten weten. Het bedrijf kan de rekeningen niet meer betalen en als de rechter het verzoek afwijst, volgt zeer waarschijnlijk een faillissement. Vorig jaar zomer moest Klomp ook al een crediteurenakkoord sluiten om faillissement te voorkomen.

Wij hopen in deze periode oplossingen te vinden voor de huidige financiële situatie, waarin er sprake is van betalingsonmacht. Als deze surseance wordt toegekend zullen wij u hierover verder informeren”, schrijft de directie.

Cao Taxivervoer

De situatie bij Klomp is al geruime tijd noodlijdend. Het taxibedrijf stond onlangs meerdere malen voor de rechter omdat vakbond FNV het bedrijf beschuldigde van overtreding van de Cao Taxivervoer. De directie had vorig jaar vanwege de slechte financiële situatie besloten de arbeidstijd van chauffeurs naar het eerste ophaaladres en terug naar huis niet meer uit te betalen.

Tijdens de diverse rechtszittingen werd al duidelijk dat Klomp financieel op omvallen stond. De advocaat heeft meerdere malen de rechter gemeld dat wanneer de cao-regels toegepast moesten worden, zoals bij alle andere taxibedrijven het geval is (waarbij de reistijd van huis naar het eerste ophaaladres wordt uitbetaald minus 15 minuten), het bedrijf failliet zou gaan.

Nabetaling

Ondanks dat de rechter Klomp nog niet definitief heeft veroordeeld tot naleving van deze cao-bepaling (slechts een relatief lichte nabetaling en dwangsom voor gevallen in het verleden), vroeg Klomp meerdere malen om ‘begrip’ van de medewerkers. Die zouden in moeten leveren om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Nu blijkt dat de chauffeurs sowieso grote kans hebben hun baan te verliezen, ondanks dat ze het afgelopen jaar onderbetaald werden.

Klomp moest in februari van de rechter tóch met terugwerkende kracht de tijd die taxichauffeurs kwijt zijn naar het eerste ophaaladres uitbetalen,volgens de Taxi Cao-regels. Maar dat de rechter voegde eraan toe dat dit alleen het geval was indien er met de taxibus werd gereden vanaf huis. Vervolgens werd echter door Klomp bepaald dat chauffeurs de taxibus pas mochten gebruiken vanaf het eerste ophaaladres, zodat FNV eigenlijk weer opnieuw naar de rechter moest om ook dit te laten veroordelen.

Schadeclaim

Die zitting is nu wellicht niet meer nodig, aangezien Klomp de rekeningen sowieso niet meer kan betalen. Ook hangt het taxibedrijf een forse schadeclaim van een aantal gemeenten boven het hoofd, omdat het bedrijf een eenzijdig besloot diverse contracten leerlingenvervoer stop te zetten omdat deze verlieslatend waren.

De rechtbank zal naar verwachting binnen enkele dagen besluiten of de surseance wordt toegekend. De rechter kan als aan diverse criteria wordt voldaan een beschikking afgeven, die bepaalt dat gedurende een bepaalde tijd de schuldeisers niet betaald hoeven te worden. De persoon of het bedrijf kan in deze periode orde op zaken stellen en met zijn schuldeisers onderhandelen over een betalingsregeling of een akkoord. In het geval van surseance wordt een bewindvoerder aangewezen. Na surseance volgt vaak een faillissement, mogelijk gevolgd door een doorstart.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...