Steeds minder leerlingen met taxi vervoerd


Het aantal leerlingen dat met taxi’s wordt vervoerd, is de afgelopen jaren met 12,5 procent afgenomen. Deze ontwikkeling hangt sterk samen met de kostenbesparingen die gemeenten realiseren in het leerlingenvervoer. Dit blijkt uit de derde en laatste meting van de Monitor Leerlingenvervoer, die is opgesteld door Oberon en Sardes.

De eerdere twee metingen werden in respectievelijk 2013 en 2015 gedaan; de meest recente gaat over 2017. In het schooljaar 2012-2013 maakten nog 79.000 leerlingen gebruik van een vervoersvoorziening. In het schooljaar 2014-2015 was dat al afgenomen tot 73.000 en in 2016-2017 daalde dit aantal verder tot 70.000. Dat komt neer op een afname van 11 procent in vier jaar tijd.

Bij vervoersvoorzieningen wordt weliswaar grotendeels, maar niet alleen met taxivoertuigen gereden. Een beperkt deelt betreft reizen met openbaar of eigen vervoer. Het aandeel van aangepast vervoer, dus per taxi of busje, is door de jaren heen een fractie kleiner geworden. Bij de eerste twee metingen was dat 80 procent, bij de laatste 79 procent.

7.900 minder leerlingen in taxi’s

Maar dat is wel een aandeel in een veel kleiner totaal. Daardoor is het aantal leerlingen dat per taxi of busje wordt vervoerd in vier jaar tijd sterk afgenomen. In het schooljaar 2012-2013 nog 63.200 leerlingen met een taxi vervoerd. Twee jaar later was dat nog 58.400, en weer twee jaar later 55.300. Dat is een afname van 7.900 leerlingen in vier jaar tijd, een afname van 12,5 procent.

De kosten voor alle vervoersvoorzieningen samen werden in vier jaar tijd fors kleiner: 236 miljoen euro in 2012 nam af tot 205 miljoen euro in 2016. Vervoer met taxi, taxibus of rolstoelbus is traditioneel de hoogste kostenpost. Maar het aandeel in de kosten van dit vervoer is wel afgenomen. In 2012 was dat nog 95 procent, twee jaar later 93 procent en bij de meting in 2017 nog ‘maar’ 86 procent.

Gunstigere voorwaarden aanbesteding

Het opvallende is dat het aandeel van taxivervoer in het totale volume met 79 procent nagenoeg gelijk is gebleven. Maar het aandeel in de kosten voor al het leerlingenvervoer nam dus flink af, van 95 naar 86 procent. “Wellicht zijn gemeenten er gedurende de jaren in geslaagd om het aangepast vervoer effectiever in te richten, bijvoorbeeld door gunstigere voorwaarden bij de aanbesteding”, schat de onderzoekers in.

De daling van het aantal leerlingen dat een vervoersvoorziening gebruikt heeft meerdere oorzaken, zo stelt het rapport. De afgelopen jaren is het aantal scholieren in het primair en voortgezet onderwijs sowieso afgenomen. Maar dat alleen kan de krimp van het leerlingenvervoer niet verklaren. Want ook binnen die totale groep scholieren is het aantal leerlingen dat gebruik maakt van vervoersvoorzieningen afgenomen.

Kostenreductie

Het veranderde beleid van gemeenten heeft de sterkste invloed. “Gemeenten zijn hun eigen vervoersverordening strenger gaan toepassen, of hebben deze inmiddels aangepast”, aldus het rapport. Kostenreductie is daarvoor het belangrijkste motief. En dat heeft zijn uitwerking niet gemist. Waar in 2012 nog 236 miljoen euro werd besteed aan het totale leerlingenvervoer, was dat in 2016 afgenomen tot 205 miljoen euro. En van dat kleiner geworden totaal is het aandeel van aangepast vervoer per taxi ook nog eens gedaald van 95 naar 86 procent.

Het rapport geeft ook aan wat gemeenten zoal hebben gedaan om de kosten voor leerlingenvervoer terug te dringen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevorderen van de zelfredzaamheid, ofwel daar waar mogelijk leerlingen zelfstandig laten reizen. Ook hebben diverse gemeenten het afstandscriterium aangepast of gezamenlijke opstappunten in het leven geroepen. Er is verder meer samengewerkt met andere gemeenten, ook in het uitzetten van gezamenlijke aanbestedingen.

Tijdens het Nationaal Congres Contactvervoer komen de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse doelgroepenvervoer aan bod. Het volledige programma is inmiddels bekend. Vervolgens kunt u zich meteen registeren voor deelname op donderdag 11 oktober in Expo Houten. Het congres vindt tegelijk plaats met vakbeurs Taxi Expo 2018.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...