Staxi ontvangt als eerste nieuwe TTO-vergunning


Taxibedrijf Staxi is de eerste TTO in Amsterdam van wie de aanvraag voor een nieuwe vergunning is goedgekeurd. In februari dit jaar startte een aanvraagronde voor nieuwe vergunningen voor de TTO. In 2013 trad de Amsterdamse taxiverordening in werking en destijds kreeg TTO Staxi ook als eerste organisatie de TTO-vergunning.

Sinds 2013 moeten alle taxichauffeurs die in Amsterdam actief willen blijven op de opstapmarkt aangesloten zijn bij een erkende TTO, een Toegelaten Taxi Onderneming. De nieuwe regels werden opgesteld om de kwaliteit van het Amsterdamse taxivervoer te verbeteren en wantoestanden aan te pakken.

Aanpassingen verordening

Vanwege aanpassingen die de gemeente Amsterdam heeft gemaakt in de verordening, moesten TTO’s opnieuw een aanvraag indienen. De gemeente kwam onder andere met een nieuwe procedure voor het schorsen van chauffeurs en er zijn regels afgesproken om overlast op standplaatsen tegen te gaan. Dinsdag is de aanvraag van Staxi als eerste goedgekeurd door de gemeente Amsterdam.

In maart werd tijdens een evaluatie van het systeem nog geconcludeerd dat het systeem met Toegelaten Taxi Organisaties in Amsterdam niet de kwaliteitsverbetering in de opstapmarkt heeft gebracht, waarop bij de start werd gehoopt. In ieder geval was de herkenbaarheid van taxi’s voor klanten nog altijd beperkt en leek het aantal incidenten weliswaar gedaald, maar bleef intimidatie rondom standplaatsen bestaan. Verder zorgt de taxibranche in toenemende mate voor overlast voor binnenstadbewoners.

Daarbij moest Kwink Groep in het eindrapport erkennen dat er maar een beperkte beschikbaarheid van feiten en cijfers over de kwaliteit en marktsituatie van de Amsterdamse taxibranche is. De beelden die bestaan zijn niet met cijfers te onderbouwen. Verkeerswethouder Pieter Litjens van Amsterdam gaf aan diverse aanbevelingen uit het rapport wel te willen overnemen, waaronder zorgen dat TTO’s meer aan zelfregulering gaan doen.

Lees ook:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...