Staking taxichauffeurs voor meer loon steeds waarschijnlijker


Nu ook de taxi-leden van CNV Vakmensen bereid is gevonden om actie te voeren voor meer loon, hebben CNV en FNV Taxi een ultimatum aan werkgeversorganisatie KNV gesteld. Er moet 3 procent meer loon bij, zo eisen de bonden. Als daar aanstaande woensdag om 06.00 uur geen gehoor aan is gegeven, staan er binnenkort taxi’s stil, zo wordt er gewaarschuwd.

Eigenlijk zou er nu al een nieuwe cao Taxivervoer van kracht moeten zijn. Werkgevers en werknemers werden het daar over eens en ook hun achterban stemde met de afspraken in. Bij het opstellen van de definitieve cao-teksten stuitten de partijen echter op een onoverbrugbaar verschil van mening. Een bijeenkomst om daar verder over te praten, werd geannuleerd. En daarmee werd de huidige cao automatisch voor een jaar verlengd.

3 procent meer loon

Daar komen de vakbonden tegen in opstand, want de cao voorziet niet in meer salaris. De bonden proberen momenteel in zo’n beetje alle sectoren meer loon te realiseren. De taxibranche is een voorbeeld van een bedrijfstak waar de lonen de laatste jaren nauwelijks stegen. Vorige week peilde FNV Taxi de actiebereidheid van zijn leden; de afgelopen dagen deed CNV Vakmensen dat. In beide gevallen toonden de leden zich bereid om tot actie over te gaan als de werkgevers de lonen niet met 3 procent willen verhogen.

Welke acties dat zijn, wordt niet specifiek benoemd. Maar er wordt wel gehint naar het neerleggen van het werk. De werkgevers in de straattaxi, huisartsenpostvervoer, het leerlingen- en zorgvervoer hebben woensdag 11 oktober om 06.00 uur om in te gaan op de eis van 3 procent meer loon. “Doen ze dat niet, dan zullen alle taxibedrijven en de opdrachtgevers vanaf dat moment rekening moeten houden met acties”, zegt Minke Jansma, bestuurder FNV Taxi.

Brood op de plank

“In de afgelopen 25 jaar is er in de taxisector nooit gestaakt voor de cao. De loyaliteit naar de klanten en cliënten is groot. Het is veelzeggend dat de werknemers in de branche nu wel in actie komen, het water staat menig taxichauffeur aan de lippen”, aldus FNV Taxi. Jansma: “Ze betreuren het ongemak voor hun cliënten, maar al willen ze nog zo graag, uiteindelijk zal ook bij hun brood op de plank moeten komen.”

FNV trekt in het ultimatum samen op met CNV Vakmensen. “Als de werkgevers niet snel met een loonsverhoging over de brug komen, staan er binnenkort taxi’s stil”, waarschuwt CNV-onderhandelaar Agostino di Giacomo Russo alvast.

KNV Taxi kiest ervoor om op dit moment niet publiekelijk op de ontwikkelingen in te gaan.

Workshop op Taxi Expo

Over de cao Taxivervoer door al deze ontwikkelingen momenteel erg veel onduidelijkheid. Tijdens Taxi Expo 2017 wordt daarom een workshop over dit onderwerp verzorgd door Henk van Gelderen en Remco Wasser van Sociaal Fonds Taxi. Zij leggen de stand van zaken uit en beantwoorden vragen van de deelnemers. Meld je nu aan voor deelname (gratis voor mensen uit de taxibranche) en kies meteen de workshop(s) die jij wilt bijwonen.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...