Staatssecretaris wil taxiregels verder vereenvoudigen


Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat ziet kansen om de taxiregelgeving verder te vereenvoudigen zonder de marktspanning te vergroten. Zij wil onder meer de verplichting afschaffen dat taxichauffeurs elke vijf jaar hun Verklaring Omtrent Gedrag moeten vernieuwen, omdat dit eigenlijk een overbodige regel is. Van Veldhoven wil het ook beter mogelijk maken om chauffeurs die de regels herhaaldelijk overtreden van de taximarkt te weren. Deze en andere plannen vormen de inzet van haar taxibeleid voor de komende jaren.

Twee ontwikkelingen sinds 2015 springen in het oog en bepalen de inzet van de staatssecretaris: de groei van het aanbod in straattaxivervoer en de snelle opmars van het gebruik van taxi-apps. De groei komt volgens de bewindsvrouw door de vereenvoudiging van de taxi regels per 1 januari 2016, maar ook door het aantrekken van de economie en de groei van het toerisme.

Dat heeft positieve gevolgen, stelt Van Veldhoven: meer aanbod betekent meer keuze voor de reiziger en het prikkelt aanbieders om zich te onderscheiden van concurrenten, bijvoorbeeld met nieuwe diensten. Negatief is de toegenomen druk op markt en overlast daardoor voor de reiziger, vooral in Amsterdam. Dan gaat het om zaken als dure ritten, gebrekkige kennis, geweigerde ritten en overlast voor de omgeving.

VOG vernieuwen overbodig

De staatssecretaris ziet nog enkele mogelijkheden om de regels te vereenvoudigen zonder de marktspanning te vergroten, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer. Ze denkt dan aan het terugdringen van de lastendruk en maatregelen die helpen om het vervoer flexibel en vraaggericht in te richten. Zo wil wil ze de plicht afschaffen om elke jaar de Verklaring Omtrent Gedrag te vernieuwen, want taxichauffeurs worden na het verkrijgen van zo’n VOG voortdurend gescreend op mogelijk gepleegde strafbare feiten. De verplichting om de VOG elke vijf jaar opnieuw aan te vragen is daarmee wat Van Veldhoven betreft overbodig.

Ook wil Van Veldhoven de vergunningsplicht afschaffen voor de inzet van taxi’s voor openbaar vervoer, omdat ondernemers en chauffeurs al voldoen aan taxiregelgeving en de beroepseisen die daarbij horen. Zo’n communautaire vergunning levert dus alleen maar regeldruk op voor de taxi-ondernemer, terwijl hij zonder gevolgen voor de reiziger kan worden afgeschaft. Een derde punt is het flexibeler maken van de regelgeving voor taxi en OV door vrijstellingen en ontheffingen op te nemen en te voorkomen dat regels worden gestapeld. Als de noodzaak zich aandient, kunnen deze laatste mogelijkheden in de toekomst worden benut.

Taximonitor

Van Veldhoven zet verder in op betere monitoring, meer samenwerking met gemeenten en effectievere handhaving. Ze laat daarvoor een taximonitor ontwikkelen, omdat de cijfers die niet beschikbaar zijn versnipperd en verouderd zijn. De samenwerking met de gemeenten is nodig omdat de mogelijkheden die gemeenten hebben om hun eigen taximarkt te reguleren betrekking hebben op de opstapmarkt. En het is vooral de bestelmarkt waar het aanbod in taxivervoer groeit. Met advies en expertise, onder meer op juridisch vlak, kan de Rijksoverheid gemeenten bijstaan.

Ingetrokken chauffeurskaart

Om te zorgen dat taxichauffeurs zich aan de regels houden, staat inspectiedienst ILT in nauw contact met andere handhavende diensten als politie en Belastingdienst. Mede daardoor is de ILT beter zichtbaar in Amsterdam en op Schiphol, aldus de staatssecretaris. Daarnaast worden er maatregelen uitgewerkt om taxichauffeurs die zich niet aan de regels houden te weren van de taximarkt. Dat kan bijvoorbeeld door informatie over ingetrokken chauffeurskaarten te delen met handhavende instanties. Een ander idee is het opleggen van een last onder dwangsom als zo’n ingetrokken kaart niet wordt ingeleverd. Ook zal het vakbekwaamheidsexamen opnieuw worden doorgelicht, om te bepalen of het nodig is er wijzigingen in door te voeren.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...