Staatssecretaris: geen nieuwe regels taxiplatforms


Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken ziet in recente uitspraken van het Europees Hof geen aanleiding om in Nederland extra regels op te stellen voor taxiplatforms. In Kamervragen werd gesuggereerd dat de zienswijze van het Europees Hof van Justitie dat Uber een vervoersdienst is hier aanleiding toe zou geven. Maar Keijzer stelt dat de huidige regels voor taxivervoer volstaan, omdat die ook gelden voor taxidiensten die via platforms worden aangeboden.

Het Europees Hof van Justitie kwam recent tweemaal tot het oordeel dat Uber kan worden gezien als een vervoersdienst, en niet als een digitale dienst. De eerste uitspraak, over Uber in Spanje, ging echt om die vraag. Een latere uitspraak in Frankrijk ging over meldingsplicht inzake een wet waarmee Uber strafrechtelijk werd vervolgd. De wet hoefde volgens het Europees Hof niet bij de Europese Commissie te worden gemeld, omdat Uber een vervoersdienst is en geen digitale dienst.

Voorwaarden taxidienst bepalen

Beide uitspraken, de één direct en de ander indirect, brengen dus met zich mee dat Uber volgens het Europees Hof een vervoersdienst is. Daaruit volgt dat EU-lidstaten zelf de voorwaarden mogen bepalen waaronder die vervoersdienst wordt verleend. Volgens Uber is er daarmee overigens niets nieuws onder de zon en heeft de zienswijze van het Europees Hof geen grote gevolgen.

CDA’ers Mustafa Amaouch en Maurits von Martels wilden graag van staatssecretaris Keijzer weten of de uitspraken van het Europees Hof gevolgen hebben voor de Nederlandse situatie. Wat Keijzer betreft niet, want eigenlijk is er niets veranderd. Dat lidstaten mogen bepalen onder welke voorwaarden zulke taxidiensten worden aangeboden, komt overeen “met het Nederlandse standpunt dat de regels voor taxivervoer ook gelden voor taxivervoerdiensten die via een platform worden aangeboden.”

Geen grotere vrijheid

De Kamerleden wilden graag weten hoe de staatssecretaris om zal gaan met de “grotere vrijheid om aan taxiplatforms regels op te leggen”, maar volgens Keijzer loopt dat zo’n vaart niet. Het meest recente arrest ging feitelijk over een ander punt en biedt die grotere vrijheid dus niet. “In het arrest Uber Spanje is reeds bepaald dat de taxiregels ook kunnen gelden voor taxiplatforms. Voor het opleggen van nieuwe regels aan taxiplatforms is geen aanleiding.” Met de huidige taxiregels is volgens haar voldoende geborgd dat al het taxivervoer veilig, betrouwbaar en betaalbaar is, dus ook het vervoer via platforms als Uber.

Lees ook: Europees Hof: Uber is taxidienst

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...