Slechte start voor leerlingenvervoer Jobinder


De eerste dag van het leerlingenvervoer in Noordoost-Friesland is niet zonder slag of stoot verlopen. Er moesten door Jobinder 700 kinderen worden vervoerd, maar 15 tot 20 leerlingen zouden helemaal niet zijn opgehaald. Een nog onbekend aantal werd te laat opgehaald.

Dat meldt de Leeuwarder Courant. Ook Jobinder, de nieuwe organisatie voor het leerlingenvervoer in de regio, erkent dat de eerste dag niet vlekkeloos is verlopen. Vooraf hadden diverse ouders van kinderen op social media al hun zorgen over de gang van zaken uitgesproken. Zij gaven aan op de vrijdag voor de start van het nieuwe vervoer nog geen aanvullende informatie te hebben ontvangen over wie er op welk moment zou komen voorrijden om de kinderen op te halen.

Informatie ontvangen

Op de Facebookpagina ‘Bezwaar WMO leerlingenvervoer’ wordt in een uitgebreide update verteld hoe informatie tot enkele dagen voor aanvang niet werd verstrekt. Ook het achter die informatie aanbellen liep voor lang niet iedereen naar wens. De meeste van de ruim 80 reacties gaan over informatie die men graag zou willen hebben voor aanvang van het vervoer, maar er zijn ook mensen die aangeven dat het de eerste dag niet goed gegaan is met het vervoer. Eén persoon toont zich wel tevreden.

In hoeverre deze reacties representatief zijn is niet helemaal vast te stellen, maar feit is dat de handelswijze van Jobinder voor aanvang van het vervoer voor de nodige onrust heeft gezorgd. Ongeveer 20 kinderen werden helemaal niet opgehaald en een onbekend aantal te laat. Ook zou er in veel gevallen vooraf geen kennismaking met de chauffeur hebben plaatsgevonden. Dit is in veel gevallen niet gebeurd. Vanuit Jobinder is er spijt betuigd en beterschap beloofd.

Twee keer kort geding

Dat Jobinder geen al te beste eerste dag beleefde is in zekere zin wel in lijn met de totstandkoming ervan. De eerste gunning eindigde via een gang naar de rechter in een heraanbesteding. Ook tegen de uitkomst van die tweede procedure werd een kort geding aangespannen, maar in dat geval werden alle bezwaren door de rechter van de hand gewezen. Een kleine maand geleden kon pas officieel bekend worden gemaakt dat het vervoer verder zou gaan onder de vlag van Jobinder, wat zoveel betekent als ‘u bent er’.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...