Rolstoelgebruiker weigeren kan Britse taxichauffeur boete opleveren


Het door taxichauffeurs weigeren van rolstoelgebruikers wordt vanaf begin april strafbaar in Groot-Brittannië. Wie op deze weigering wordt betrapt, of wie probeert rolstoelers meer te laten betalen dan andere passagiers, kan daarvoor een boete krijgen tot 1.000 pond, omgerekend een kleine 1.200 euro.

Britse taxichauffeurs zijn vanaf 6 april verplicht om mensen in een rolstoel mee te nemen, mits de taxi daarvoor is toegerust. Het moet dus wel in alle redelijkheid mogelijk zijn dat de taxi zowel de rolstoelgebruiker als diens rolstoel zelf van A naar B kan brengen. Sterker nog: de chauffeurs moeten de rolstoelgebruikers ook waar nodig assisteren met bijvoorbeeld het in- en uitstappen. En als ze voor die ‘extra’ dienstverlening meer dan het reguliere tarief in rekening willen brengen, dan is dat straks eveneens strafbaar.

Vergunning kwijtraken

Van de beroemde black cabs in Londen, evenals van veruit de meeste taxivoertuigen in andere Britse steden, wordt aangenomen dat ze toegerust zijn om rolstoelgebruikers en hun rolstoelen te vervoeren. Als dat het geval is, kan alleen de medische situatie van de chauffeur reden zijn om geen rolstoelers mee te nemen. Wie er op wordt betrapt dat zonder goede reden niet te doen, kan een boete tegemoet zien die kan oplopen tot omgerekend een kleine 1.200 euro. En in het uiterste geval kost ritweigering of prijsopdrijving de taxichauffeur in kwestie ook nog zijn vergunning, zo meldt The Guardian.

Transportminister Andrew Jones licht de nieuwe wetgeving toe. “Mensen in rolstoelen zijn vaak afhankelijk van taxivervoer. Deze wetswijziging betekent dat iedereen op dat gebied eerlijk en gelijk zal worden behandeld.” Belangenorganisaties voor gehandicapten hebben lang geijverd voor de invoering van deze wetgeving; zij zijn vanzelfsprekend blij dat deze er nu is. Tegelijk hoopt men dat dit niet zal leiden tot een afname van het aantal beschikbare taxi’s voor rolstoelgebruikers. Maar men is vooral tevreden dat er nu eindelijk wettelijke ondersteuning is voor rolstoelers in hun strijd tegen ongelijke behandeling. Wel is het onder meer nodig dat taxichauffeurs getraind worden in het assisteren van deze klantgroep.

Assistentiehond in taxi

Het is sinds ruim een half jaar overigens ook in Nederland bij wet verboden om bijvoorbeeld mensen met een assistentiehond in de taxi te weigeren. Het gaat om een amendement op het VN-verdrag voor personen met een handicap. Deze bepaling schrijft voor dat mensen vergezeld van een assistentiehond net als ieder ander moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zij hebben die hond immers met een goede reden, en het weigeren van de hond staat gelijk aan het weigeren van de persoon. Het weigeren van een assistentiehond is alleen toegestaan als dit een onevenredige belasting vormt of als de weigering nodig is om de veiligheid of gezondheid te waarborgen.

Recent werd in Nederland de campagne ‘Meedoen met een handicap’ gelanceerd door staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Deze campagne is er op gericht om meer begrip te kweken voor mensen met een handicap, zodat zij beter in staat worden gesteld om aan de maatschappij deel te nemen. Ook taxichauffeurs in de opstapmarkt kunnen bijdragen aan een betere participatie van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking aan de samenleving, bijvoorbeeld door assistentiehonden in hun taxi’s toe te laten.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...