Regiotaxi Twente toch naar Brookhuis en DVG door blunder Connexxion en Luttikhuis


Er is een nieuwe voorlopige gunning gedaan van de Regiotaxi Twente omdat Connexxion en Luttikhuis verzuimd hebben een extra controle door Sociaal Fonds Taxi aan te vragen. Hun bedrijfsoordeel is daardoor te oud om aan de geschiktheidseisen te voldoen. De 14 Twentse gemeenten hebben het voornemen geuit de Regiotaxi Twente voor de periode van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 te gunnen aan DVG (voor de gemeenten Dinkelland en Losser) en aan Brookhuis personenvervoer (voor de overige 12 Twentse gemeenten). Daarmee komt de eerste voorlopige gunning aan Connexxion en Luttikhuis te vervallen.  

“De reden van de nieuwe voorlopige gunning is dat Connexxion Taxi Services en Luttikhuis Taxicentrale niet de vereiste bewijsstukken konden overleggen. Dit bleek uit het onderzoek naar de geschiktheidseisen in de verificatiefase”, meldt penvoerder gemeente Twenterand.

Verklaring SFT

In het bestek werd namelijk gevraagd om een voldoende bedrijfsoordeel van Sociaal Fonds Taxi dat de CAO Taxivervoer correct wordt nageleefd. Deze verklaring mocht volgens de aanbesteding van Regiotaxi Twente niet ouder zijn dan twee jaar.

Bedrijven die de CAO goed naleven, krijgen slechts één keer in de drie jaar controle. Bedrijven die voldoende scoren eens per twee jaar, onvoldoende bedrijven ieder jaar. Het laatste oordeel van Connexxion dateert van november 2013 en van Luttikhuis van januari 2014. Dat betekent dat deze bedrijven zelf bij Sociaal Fonds Taxi een nieuwe controle hadden moeten aanvragen, om zeker te weten dat ze aan de geschiktheidseisen van Regiotaxi Twente zouden voldoen.

Tijdsbepaling

“Over deze individuele kwestie kan ik geen uitspraken doen. In algemene zin adviseert Sociaal Fonds Taxi opdrachtgevers om in het bestek te eisen dat het meest recente bedrijfsoordeel voldoende is”, licht Henk van Gelderen, directeur SFT toe. ” We zien dat wanneer er een tijdsbepaling wordt genoemd, zoals ‘niet ouder dan twee jaar’, bedrijven soms onnodig opgezadeld worden met extra administratieve lasten vanwege de extra controle.”

Voor de gemeenten die de Regiotaxi Twente aan één van deze beide bedrijven voorlopig hadden gegund, betekent het dat zij nu het voornemen hebben te gunnen aan DVG (voor de gemeenten Dinkelland en Losser) en Brookhuis (voor de andere 12 Twentse gemeenten). Voor definitieve gunning vindt wederom verificatie van de vereiste documenten bij Brookhuis plaats. De afgewezen partijen hebben het recht om tot en met 25 april 2016 bezwaar aan te tekenen tegen dit voornemen tot gunning.

Connexxion

Connexxion laat weten de beslissing van de gemeenten te bestuderen en vooralsnog geen uitspraken te doen over de kwestie. “De gemeenten betreuren deze vertraging in het proces, maar gaan uit van een ongewijzigde ingangsdatum voor de nieuwe overeenkomsten, te weten 1 juli 2016”, meldt penvoerder gemeente Twenterand.

Bart Pals

Lees ook:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...