Regie leerlingenvervoer FoodValley blijft bij Noot


De regie op het leerlingenvervoer in de regio FoodValley gaat niet zoals gepland terug naar Transvision. In plaats daarvan wordt de tijdelijke oplossing permanent en zal vervoerder Noot de regie tot het einde van het contract in 2020 voor zijn rekening nemen. Dat besluit is door alle betrokken partijen in goed overleg genomen. De softwarepakketten van Transvision en de vervoerders bleken niet goed genoeg met elkaar te communiceren om goed vervoer te kunnen garanderen.

Op 1 augustus vorig jaar stroomde het leerlingenvervoer in acht gemeenten in bij de Valleihopper. Die eerste dagen verliep dat vervoer zo moeizaam dat een aantal gemeenten de regie al snel weer overnam van Transvision. Vervolgens werd besloten dat één van de vervoerders, Noot Personenvervoer, de regie tijdelijk zou overnemen. Daarbij bleef het de bedoeling dat de regie op het leerlingenvervoer weer terug zou komen bij Transvision.

Nieuwe afspraken

In februari verscheen er een rapport waarin duidelijk werd dat er bij de invoering van het leerlingenvervoer in de Valleihopper van alles was misgegaan. Voor die instroom was er geen plan van aanpak en alle betrokkenen hadden de impact van de veranderingen onderschat. Het hielp ook niet dat men van alles tegelijk wilde veranderen. Het kritische rapport van AT Osborne hielp de Regio FoodValley, Transvision en de vervoerders om de samenwerking te verbeteren en nieuwe afspraken te maken.

Een belangrijk doel van het plan van aanpak was “om de regie weer terug te beleggen bij Transvision”, zo schrijft Regio FoodValley in een brief aan de colleges van de acht gemeenten. Binnen dat plan van aanpak werd de koppeling tussen Transvision en de vervoerders getest.

Communiceren

“Via die koppeling worden de gegevens van de te vervoeren leerlingen/cliënten en routes overgezet van de regiecentrale naar de verschillende vervoerders. De afgelopen weken is die koppeling tussen de softwarepakketten van vervoerders en Transvision uitvoerig getest. Uit die testen kwam onder andere naar voren dat, door een combinatie van technische factoren aan beide zijden, de softwaresystemen niet met elkaar konden communiceren.”

Uit gezamenlijk overleg bleek vervolgens dat die problemen niet oplosbaar waren. Zeker niet op tijd om een goede start en uitvoering van het leerlingenvervoer te kunnen garanderen. Daarom is door alle partijen besloten de transitie van de regie op het vervoer stop te zetten, en om de regie tot 1 januari 2020 door Noot te laten verzorgen.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...