Publiek Vervoer Groningen Drenthe officieel van start


In de provincies Groningen en Drenthe wordt sinds maandag samengewerkt aan een integraal vervoersnetwerk op het gebied van publiek en openbaar vervoer. Het officiële startschot hiervoor werd gegeven door voorzitter van het interim bestuur Harald Bouman en directeur Jan Bos. Door samen te werken wordt een betaalbaar en toekomstbestendig netwerk gecreëerd, waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen. 

Onder publiek vervoer vallen alle publieke vervoersvormen waar inwoners en bezoekers gebruik van kunnen maken in de 35 gemeenten die de twee provincies rijk zijn, zoals de hubtaxi, de buurtbus, lokaal vervoer en vervoer dat is toegespitst op doelgroepen. Voor het leerlingenvervoer verandert er dit schooljaar helemaal niets.

Samenwerking

“De reizigers krijgen meer keuzevrijheid”, aldus Bouman. “De komende jaren werken wij namelijk intensief samen met onder andere de vervoerders. Niet alleen brengen zij reizigers naar de gewenste bestemming, zij werken ook samen met ons om efficiënter te reizen. Waar dat kan zullen ritten worden gecombineerd, rijden ze ook over de regiogrenzen heen en kunnen ze -als ze toch die kant uit rijden- elkaars reizigers meenemen. Dus komen we in de toekomst minder ‘lege’ busjes en taxi’s tegen. Er worden zodoende minder onnodige kilometers gereden.”

Bouman stond aan de wieg van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. “Het was niet vanzelfsprekend voor de gemeenten om samen te werken. Elke gemeente had haar eigen vervoerscontract afgesloten en heeft haar eigen beleid. Maar alle bestuurders zijn er van overtuigd dat we wel moeten samenwerken, omdat we voor de huidige reiziger het vervoer willen verbeteren. Iedereen die dat wil mee moet kunnen meedoen in de samenleving. Waar nodig met de juiste ondersteuning. Door samen te werken kunnen we het ook in de toekomst blijven aanbieden.”

Aanbesteding

Sinds maandag verzorgen vervoerders Taxi Nuis, UVO Vervoer, DVG Personenvervoer en Connexxion | De Grooth Vervoer voor ruim 40.000 Wmo-pashouders het Wmo-vervoer in de beide provincies. Daarvoor is in de afgelopen maanden gewerkt aan de informatie richting de pashouders en de aanschaf van nieuwe voertuigen. Bij aanschaf van auto’s en busjes wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld de instapmogelijkheden.

“Het is een hele operatie geweest waar iedereen zoals chauffeurs, rittenplanners, Wmo-consulenten en vertegenwoordigers van reizigers, hard aan hebben meegewerkt”, aldus Bos. “We zijn nog niet klaar – we blijven verbeteren, maar we zijn wel op weg.”

Lees ook:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...