Proef met centrale opstapplek leerlingenvervoer in Winsum


De gemeente Winsum start op maandag 18 april met een proef waarbij een groepje kinderen tussen 8 tot 11 jaar vanaf een centrale plek in het dorp Winsum kan opstappen.De opstapplek is bij de zij-ingang van Verpleeghuis De Twaalf Hoven. In de gemeente Winsum maken op dit moment 65 kinderen gebruik van speciaal gesubsidieerd leerlingenvervoer. De kinderen worden naar hun school (veelal) in de stad Groningen gebracht en gehaald.

Wethouder Marc Verschuren is aanwezig op het moment dat de kinderen zich verzamelen en voor het eerst om 08.00 uur tegelijk met de taxibus van de vervoerder Uvo vertrekken.

Centrale opstapplaats

Vorig jaar startte een soortgelijke pilot in een aantal andere Noord-Groninger gemeenten. Nu komt er ook in Winsum een eerste centrale opstapplaats voor kinderen, die in Groningen naar school gaan.

“Hierdoor leren de kinderen langzamerhand zelfstandiger te worden en krijgen ze meer zelfvertrouwen”, meldt de gemeente. “Vanaf een bepaalde leeftijd zijn de meesten aangewezen op het openbaar vervoer naar voortgezet onderwijs. De opstapplaats is daar een mooie voorbereiding voor. Bijkomend voordeel is dat de reistijd voor de meeste kinderen korter wordt.”

Dorp

Als deze vaste opstapplaats een succes blijkt, worden in de toekomst meer opstapplaatsen in het dorp gerealiseerd, zo meldt de gemeente.

Overigens zijn er wel bepaalde zaken waar een gemeente goed over moet nadenken, alvorens besloten wordt tot invoering ervan. Want het is belangrijk om goed te kijken aan welke voorwaarden de opstapplaats moet voldoen. Lees daarvoor deze column.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...