Problemen dagbestedingsvervoer Trevvel door late en incomplete cliëntenlijsten 


Zorgorganisatie Gemiva-SVG heeft het vervoer in de regio Rotterdam tijdelijk in eigen hand genomen vanwege problemen met het vervoer door Trevvel. Volgens Trevvel zijn de problemen met het dagbestedingsvervoer echter vooral te wijten aan door de zorginstellingen veel te laat aangeleverde met gegevens van cliënten. De lijsten zouden in veel gevallen ook incompleet zijn en de nodige fouten bevatten. Trevvel ontkent overigens niet dat er in de opstartfase problemen met het vervoer in de breedte waren, maar inmiddels zijn er verbetermaatregelen getroffen die resultaat laten zien.

Het bericht dat Gemiva-SVG zelf maar het vervoer gaat doen de komende weken, werd gebracht door de website Klik. De zorginstelling zegt erg geschrokken te zijn van de vele problemen met het vervoer sinds Trevvel op 1 januari het doelgroepenvervoer in Rotterdam is gaan verzorgen. Het gaat dan onder meer om chauffeurs die te laat of niet komen opdagen, chauffeurs die de route niet kennen, kinderzitjes die niet aanwezig zijn en slechte communicatie met de organisatie.

Bij herhaling om verzocht

Martijn van Leeuwen geeft namens Trevvel aan dat de organisatie te kampen had met een gebrek aan actuele klantinformatie. Met het oog op privacy mocht allerlei voor het vervoer benodigde informatie over klanten niet door de oude vervoerder worden overgedragen. Trevvel geeft aan die gegevens op een andere manier in zijn systemen te moeten krijgen en daar nog steeds aan te werken, wat inmiddels de nodige verbetering teweeg zou hebben gebracht. Volgens Van Leeuwen hebben ook de zorginstellingen het laten afweten in het aanleveren van benodigde gegevens over cliënten dagbesteding.

“Sinds augustus hebben wij met grote regelmaat benadrukt dat het voor ons essentieel was om tijdig een complete inventarisatie te hebben van de cliënten die waar en wanneer vervoerd moesten worden. Richting de instellingen is dit ook bij herhaling nadrukkelijk verzocht. Wij hebben gecommuniceerd dat dit uiterlijk 1 november bij ons duidelijk zou moeten zijn. Later hebben wij deze datum aangepast naar 30 november 2017. Uiteindelijk hebben wij pas rond 20 december lijsten ontvangen van het instellingenvervoer. De lijsten bleken vaak incompleet en er zaten fouten in. Tot 31 december hebben we over gecommuniceerd met de instellingen. De gemeente Rotterdam, de instellingen voor dagbesteding en Trevvel werken momenteel hard aan het kloppend krijgen van de cliëntlijsten.”

Met betrekking tot de kinderzitjes merkt Trevvel nog op dat het aanwezig zijn daarvan niet de wettelijke verantwoordelijkheid van de vervoerder is. Daar kunnen wel andere afspraken over worden gemaakt, maar dat is in dit geval niet gebeurd.

Verbetermaatregelen

Martijn van Leeuwen de kritiek geeft in zijn algemeenheid aan dat Trevvel niet wegloopt voor de gerezen problemen. “We beseffen ons terdege dat we met een kwetsbare doelgroep van doen hebben, die lange tijd met een en dezelfde vervoerder te maken had en nu ineens een andere ziet voorrijden. Dat is wennen. We erkennen dat onze start beter had gekund en betreuren dat we begin januari niet iedereen hebben bediend zoals zij van ons mochten verwachten. Maar tegelijkertijd realiseren we ons dat een start van dit soort grote vervoersprojecten nooit vlekkeloos verloopt.”

Er zijn inmiddels verbetermaatregelen getroffen die volgens Trevvel positieve effecten laten zien. “Er zijn technische aanpassingen gedaan, de stiptheid stijgt, er zijn minder klachten en ons klantcontactcenter is inmiddels normaal bereikbaar. Deze stijgende lijn zet zich door. De gemiddelde stiptheid zit inmiddels op een acceptabel niveau. Deze basis geeft ons en onze opdrachtgever vertrouwen.”

Lees ook: Wethouder maakt excuses voor slechte start Vervoer op Maat

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...