Personeelsperikelen rond taxi-aanbestedingen


Er spelen allerlei problemen op het gebied van taxi-aanbestedingen, ook met bijvoorbeeld de OPOV-regeling en het voldoen aan de taxi-cao als uitsluitingsgrond. Het afgelopen jaar waren er veel uitspraken en vonnissen op het gebied van taxi-aanbestedingen. Op basis van deze voorbeelden uit de praktijk spreekt advocaat Joost van de Wetering de deelnemers aan het Nationaal Congres Contractvervoer 2016 helemaal bij.

Infense Advocaten uit Deventer is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. De acht advocaten nemen elk diverse sectoren voor hun rekening, waarbij Van de Wetering zich onder meer in de taxibranche bezighoudt. Dat doet hij intussen alweer de nodige jaren zeer intensief. “Er gaat geen week voorbij of ik ben wel met taxi-aanbestedingen bezig”, legt Van de Wetering uit.

Dat maakt het voor Van de Wetering ook mogelijk om een vergelijking te trekken met andere branches. Immers: in het contractvervoer is er al jarenlang veel te doen over aanbestedingen. Op het gebied van prijzen staat er nog steeds veel druk op de vervoerders. Is dat uniek voor de taxisector, of komt het in andere bedrijfstakken ook voor?

50 tot 75 procent van omzet

“Er zijn zeker sectoren waar het ook sterk speelt, maar de mate waarin dat voor de taxisector geldt is toch wel opvallend. Een aannemer kan bijvoorbeeld met heel veel verschillende aanbestedingen meedoen. Een lokaal taxibedrijf is toch vaak afhankelijk van één of enkele vervoercontracten in de eigen regio. Valt dan dat wmo-vervoer voor een gemeente of het vervoer voor de plaatselijke zorginstelling door het verliezen van een aanbesteding weg, dan zijn ze 50 of soms wel 75 procent van hun bedrijfsomzet kwijt.”

“Mede daardoor zie je sommige partijen heel diep gaan met de prijs, in de hoop dat ze dat in de uitvoering voor een deel kunnen compenseren. Dat fenomeen komt ook in andere sectoren voor, maar in de taxibranche staat het allemaal wel heel erg op scherp.”

“Door je in een bepaalde sector te verdiepen, krijg je goed zicht op hoe die markt werkt, wat er allemaal speelt en hoe de wisselwerking met de aanbestedingsregels is. Daarom kan ik met mijn lezing tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 2016 ook heel concreet inspelen op wat in de taximarkt hot items zijn, terwijl ze op andere sectoren niet van toepassing zijn: de OPOV-regeling en de verklaring van het Sociaal Fonds Taxi. Personeelskosten vormen voor taxibedrijven een groot deel van de totale kosten voor bedrijfsvoering. Van de Wetering krijgt dan ook steeds vaker vragen over de OPOV-regeling, voor de overgang van personeel bij overgang van vervoerscontracten.

Overgang van onderneming

Het zijn geen hypothetische zaken waar Van de Wetering zijn presentatie tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer op baseert. “Het afgelopen jaar was er veel jurisprudentie over zulke onderwerpen”, legt hij uit. Een individueel geval van een gerechtelijke uitspraak komt aan de orde: die waarin Connexxion via een kort geding werd gedwongen niet tenminste 75 procent van het betrokken personeel van de vorige vervoerder over te nemen, maar al het betrokken personeel. “Dat was in het geval van Regiotaxi Waterweg. Volgens de rechter was in deze kwestie niet alleen sprake van een overgang van contract, maar ook van een overgang van onderneming.”

Bovendien zijn er, in tegenstelling tot wat in recente tijden gebruikelijk was, het afgelopen jaar meerdere uitspraken geweest over hoe om te gaan met de eis in aanbestedingen dat het bedrijfsoordeel van Sociaal Fonds Taxi moet worden overlegd. Hoe kun je hier het beste mee omgaan, en hoe past deze eis in de aanbestedingswetgeving. Deze en andere vragen over ‘personeelsperikelen rond taxi-aanbestedingen’ komen tijdens de presentatie aan bod.

Tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 2016, op 12 oktober aanstaande in Expo Houten, worden diverse interessante presentaties verzorgd. Mis niets en meld je nu aan voor dit belangrijke evenement.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...