Parkeren of passagiers laten in- en uitstappen?


Wat volgens taxichauffeurs neerkomt op passagiers in en uit laten stappen, wordt door handhavers nogal eens als parkeren gezien. Een taxichauffeur die vijf naheffingen voor parkeerbelasting opgelegd kreeg, stapte naar de rechter. Uiteindelijk bleven drie van de naheffingen overeind. In de andere twee gevallen kon niet worden aangetoond dat er door hem was geparkeerd.

De man stond in september en oktober op vijf locaties in Amsterdam stil met zijn taxi. Bij die gelegenheden trof de parkeercontroleur geen geldige parkeerbewijzen aan. Daarom kreeg hij vijf naheffingen voor parkeerbelasting opgelegd. De chauffeur stelt echter dat hij niet parkeerde, maar klanten liet instappen en uitstappen. Bovendien beschikt hij over een RVV-verkeersontheffing.

De gemeente Amsterdam, namens wie de belastingaanslagen zijn opgelegd, vindt dat er wel degelijk is geparkeerd. In drie van de vijf gevallen is dat vastgesteld door een handhaver. In de andere twee situaties is dat oordeel op een scanfoto gebaseerd. Op de afbeeldingen die de scanauto heeft gemaakt, is niet te zien dat er mensen in- of uitstappen. Verder betekent de verkeersontheffing niet dat de houder ervan is vrijgesteld van de verplichting om parkeerbelasting te betalen, aldus de gemeente.

Geen passagiers

In dit geval moet de partij die de aanslagen heeft opgelegd, aantonen dat er daadwerkelijk is geparkeerd. In twee gevallen is dat niet gelukt. Van die momenten zijn alleen scanfoto’s gemaakt. Daarop is te zien dat de taxi onbemand in een parkeervak staat, zonder passagiers in de directe omgeving.

De chauffeur zegt dat hij op dat moment aan het meelopen was met een klant naar diens voordeur, wat hoort bij de service aan mensen die slecht ter been zijn. Ook beweert hij dat hij hooguit drie minuten heeft stilgestaan. De rechter gaat er in mee dat bij helpen instappen en uitstappen ook het begeleiden tot aan of zelfs in de woning kan horen. Bovendien tonen de foto’s niet aan dat er zou zijn geparkeerd met de taxi. In deze twee gevallen zijn de naheffingen dus niet terecht opgelegd, oordeelt de rechter.

Tweede controle

In de andere drie gevallen zijn er ook foto’s gemaakt. Opnieuw is te zien dat de taxi onbemand in een parkeervak staat, zonder passagiers in de buurt. Maar in deze gevallen is er tevens een parkeercontroleur ingeschakeld voor een tweede controle. Tussen de scan en de tweede controle zat in alle gevallen een tijdsverschil, variërend van zeven tot twaalf minuten. In die periodes is de taxi niet van zijn plaats geweest, waardoor de gemeente stelt dat er is geparkeerd.

Ook in deze gevallen beweert de taxichauffeur dat hij niet heeft geparkeerd, maar dat hij klanten ophaalde of wegbracht. Ook is er volgens hem geen handhaver ter plaatse geweest. Maar de rechter vindt dat hier wel voldoende is aangetoond dat er is geparkeerd. Daarbij geeft de doorslag dat er na de scanfoto nog een tweede controle plaats heeft gevonden. Bovendien is dezelfde parkeerovertreding op drie afzonderlijke momenten begaan en pleit de verkeersontheffing de houder inderdaad niet vrij van het betalen van parkeerbelasting.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...