Opnieuw subsidie voor elektrische taxi’s Amsterdam


Vanaf deze zomer kunnen kunnen taxiondernemers in Amsterdam weer subsidie aanvragen voor de aanschaf van een elektrische taxi. De rijksoverheid stelt een half miljoen euro beschikbaar en de gemeente Amsterdam verdubbelt de totale subsidiepot tot 1 miljoen euro. Eerder werd er al een subsidieprogramma ter waarde van 2,1 miljoen euro voor elektrische taxi’s afgerond.

In Amsterdam wordt serieus werk gemaakt van het verduurzamen van de taxivloot in de opstapmarkt. De gemeente heeft met de Toegelaten Taxi Organisaties in een convenant afgesproken dat de sector in 2025 uitstootvrij zal opereren. De gemeente draagt daar onder meer aan bij door de laadinfrastructuur in de stad uit te breiden.

Eerder al 2,1 miljoen

Daarnaast liep er een tijdlang een subsidieprogramma. In dat kader konden taxiondernemers 5.000 euro vergoed krijgen op de aanschaf van een elektrisch voertuig. De regeling was erg populair en werd al een keer uitgebreid. Aanvankelijk was er 1 miljoen euro beschikbaar; later werd dat 2,1 miljoen euro. Met dat geld werd voor de aanschaf van in totaal 420 elektrische taxi’s financieel een stuk aantrekkelijker gemaakt.

Nu stelt staatssecretaris Van Veldhoven in totaal 10 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van de luchtkwaliteit in verschillende steden. Een half miljoen daarvan is bestemd voor nieuwe subsidies op elektrische taxi’s in Amsterdam. Taxiwethouder Sharon Dijksma, de voorganger van Van Veldhoven bij Infrastructuur en Waterstaat, verdubbelt dat bedrag nog eens.

Lees ook:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...