Opeenstapeling van problemen bij leerlingenvervoer FoodValley


Er is van alles misgegaan bij het invoeren van het leerlingenvervoer in de Regio Foodvalley. Alle partijen hebben de impact van de veranderingen onderschat en er was geen gezamenlijke aanpak voor het instromen van het leerlingenvervoer. Ook heeft het niet geholpen dat er van alles tegelijk is veranderd. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van AT Osborne naar de problemen met het leerlingenvervoer in het kader van de Valleihopper. Op basis van de bevindingen zijn de opdrachtgever, regievoerder Transvision en de vervoerders tot een nieuwe aanpak gekomen.

De Regio Foodvalley betreft de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Met de Valleihopper ging het mis toen op 1 augustus vorig jaar het leerlingenvervoer instroomde. Dat vervoer liep in de eerste dagen zo slecht dat een aantal gemeenten al snel de regie weer overnam van Transvision. Vervolgens werd er door de betrokken partijen in de openbaarheid naar elkaar gewezen. De gemeenten waren boos op Transvision, dat op zijn beurt niet blij was met de vervoerders. Maar men bleef van plan er met elkaar uit te komen.

Dat is nu gebeurd, zo claimen Regio FoodValley, Transvision en de vervoerders. Zij “hebben stevig de regie genomen op de organisatie van het leerlingenvervoer. De samenwerking is verbeterd en er zijn heldere afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en communicatie.” Aanleiding daarvoor zijn de bevindingen van AT Osborne, opgetekend in het rapport ‘Evaluatie implementatie leerlingenvervoer Regio Foodvalley’.

Veranderingen door iedereen onderschat

Dat onderzoek ging uit van de vraag wat er mis was gegaan bij het invoegen van het leerlingenvervoer in de Valleihopper. Kort gezegd gingen er allemaal zaken die met elkaar samenhangen niet goed, waardoor de problemen opgestapeld werden. De veranderingen zijn door alle partijen onderschat, aldus het rapport.

Dan gaat het bijvoorbeeld om de overgang van het leerlingenvervoer van de gemeenten naar het samenwerkingsverband, maar ook om het invoeren van de regiecentrale en de komst van twee nieuwe vervoerders, Munckhof en Van Driel. Ook is de veranderende rol van een andere vervoerder verkeerd ingeschat. Noot deed eerst ook de regie en ging vanaf 1 augustus alleen vervoeren.

De Valleihopper ging op 1 januari 2017 van start. Op 1 augustus kwam het leerlingenvervoer erbij. Maar in de tussenliggende periode is volgens AT Osborne geen sprake geweest van een goede aanpak voor het laten instromen van het leerlingenvervoer. Alle partijen zijn daarin onvoldoende proactief geweest. En door het ontbreken van zo’n aanpak kwam cruciale informatie niet op tijd bij betrokken partijen, of werd deze informatie verkeerd geïnterpreteerd.

Geleerd van rapport

Tot slot zijn de problemen niet alleen vergroot omdat de veranderingen werden onderschat, maar ook omdat er meerdere grote veranderingen tegelijk plaatsvonden. Dan gaat het om het aanpassen van de rijroutes op basis van het veranderde leerlingenaanbod, de manier waarop regiecentrale, vervoerders en voertuigen data uitwisselen en de introductie van nieuwe vervoerders.

Maar, zo stellen de partijen: van de bevindingen in het rapport is geleerd. De nieuwe aanpak draait om beter samenwerken, helder communiceren, stevige regie en duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden. Inmiddels is er een nieuwe projectorganisatie waarin ook ouders van leerlingen en bestuurders van de betrokken gemeenten een rol spelen. Naast het reizigerspanel is er een klankbordgroep voor ouders in het leven geroepen. Zo hoopt men de problemen van de afgelopen tijd op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Directeur Gert Boeve van Regio FoodValley, namens Transvision en de vervoerders: “Partijen zetten de schouders eronder, kijken vooruit en hebben de eigen verbeterpunten helder voor ogen. We nemen de lessen uit het onderzoeksrapport zeer ter harte en hebben vertrouwen in de samenwerking. Leerlingen en ouders hebben immers een groot belang bij probleemloos leerlingenvervoer”.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...