‘Oneerlijke concurrentie touringcars in milieuzone’


Met name in de milieuzone van Amsterdam ervaren Nederlandse touringcarbedrijven dat zij volledig worden gecontroleerd, terwijl buitenlandse concurrenten met overtredingen weg kunnen komen. KNV Bus bepleit dat de volledige controle voor alle touringcars moet gelden om geen ruimte te bieden aan oneerlijke concurrentie. De gemeente Amsterdam zegt dat beeld niet te herkennen.

Touringcars waren middels een convenant jarenlang vrijgesteld van de milieuzones die bijvoorbeeld wel voor vrachtverkeer golden. Aan dat convenant kwam, na een verlenging, echter een eind. Verschillende gemeentes verklaarden de milieuzones ook op touringcars van toepassing. In Amsterdam betekent dat bijvoorbeeld dat er sinds 1 januari alleen nog touringcars binnen de ring A10 mogen komen die hun eerste kenteken op of na 1 januari 2005 kregen. Tot 1 mei geldt er een waarschuwingsperiode. Daarna staat op elke overtreding een boete van 90 euro.

Voldoen aan de regels

Gemiddeld rijden er per dag 200 touringcars Amsterdam in, waarvan ruwweg de helft van buiten Nederland. Controle op naleving van de milieuzoneregels gebeurt door kentekenregistratie met camera’s. De meeste touringcarbedrijven in Nederland rijden met Euro 5 of Euro 6-motoren, dus voldoen aan de regels in die milieuzone is voor hen geen probleem. Maar volgens KNV Bus biedt de controle op naleving van de regels ruimte voor oneerlijke concurrentie.

“De kentekens van buitenlandse touringcars worden wel geregistreerd, maar vervolgens gebeurt er niets mee”, legt Carlo Cahn van KNV Bus uit. “De RDW kan voor Nederlandse kentekens in de eigen database nagaan of er aan de regels wordt voldaan. Maar de RDW kan dat niet doen met buitenlandse kentekens van touringcars. Dus ook als zo’n touringcar uit een ander land een overtreding in de milieuzone begaat, gebeurt daar helemaal niets mee. Overigens worden ze door de Nederlandse instanties in het algemeen ook niet of nauwelijks gecontroleerd op BTW-afdracht, het betalen van minimumloon en dergelijke zaken.”

‘Schiet niet echt op’

Dat Amsterdam de controles op buitenlandse touringcars aan Boa’s overlaat geeft Cahn ook zo zijn bedenkingen. “In een gemeente met een enorm handhavingstekort komt dat neer op een paar Boa’s op scooters die onder meer de milieuzone voor touringcars, bestelauto’s en taxi’s moeten controleren. Dat schiet niet echt op. En dus is er keiharde oneerlijke concurrentie. Wanneer je als Nederlands bedrijf een te oude touringcar in die milieuzone laat rijden, dan krijg je een boete. Het is geen al te hoge boete, maar het gaat om het principe: als er 100 procent controle op Nederlandse voertuigen is, dan moet dat ook voor buitenlandse touringcars gelden.”

Bijzonder klein aantal

De gemeente Amsterdam zegt het geschetste beeld niet te herkennen. “Het gaat wel degelijk om de milieuzone en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het gaat er niet om dat er boetes uitgedeeld worden, maar dat het beleid wordt nageleefd”, laat de woordvoerster van wethouder Abdeluheb Choho weten. Een andere oplossing is nu niet mogelijk. “Op Europees niveau is het (nog) niet mogelijk om geautomatiseerd boetes te versturen naar andere landen; Amsterdam dringt hier wel op aan.”

De kans dat buitenlandse touringcarbedrijven met overtredingen wegkomen acht zij gering. “Het aandeel te oude buitenlandse bussen is bijzonder klein. Er is een dedicated Boa-koppel dat bezig is deze buitenlandse touringcars op te sporen.”

Lees ook: Amsterdam voert milieuzone in voor taxi’s en touringcars

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...