Onderzoek naar vitaliteit touringcarchauffeurs in hoogseizoen


De werkdruk die touringcarchauffeurs tijdens het hoogseizoen ervaren, kan gevolgen hebben voor de vitaliteit van deze beroepsgroep. FNV Toer en FSO willen de mogelijkheden in kaart brengen om de negatieve invloed op die vitaliteit te beperken. Touringcarchauffeurs worden dan ook gevraagd om mee te werken aan een onderzoek.

Vakbond FNV Toer en stichting Fonds Scholing en Ontwikkeling (FSO) is om te kijken hoe de vitaliteit van touringcarchauffeurs zich tijdens het hoogseizoen ontwikkelt. Juist in die periode wordt er immers veel van de chauffeurs gevraagd. Vitaliteit kan op veel manieren worden uitgelegd, maar in grote lijnen gaat het om de mate waarin mensen de energie en gezondheid hebben om hun (professionele) leven op de gewenste manier te leiden.

Inspanning en rust

Door in kaart te brengen hoe de vitaliteit van touringcarchauffeurs zich gedurende het hoogseizoen ontwikkelt, willen FNV en FSO komen tot tips die de vitaliteit helpen behouden of zelfs verbeteren. Daarom worden drie aspecten in kaart gebracht: de balans tussen inspanning, herstel en rust, de inname van voeding en drinken en lichamelijke vitaliteit. Met de resultaten wordt een toolbox gevuld waar de sector vanaf volgend jaar gebruik van kan maken.

Om dat te realiseren, hebben FNV en FSO wel de aanmeldingen van 300 touringcarchauffeurs nodig. Zij moeten zowel aan het begin als in het midden en aan het einde van het hoogseizoen een aantal vragen beantwoorden. Dat gebeurt met behulp van een online vragenlijst. De gezochte informatie heeft betrekking op werk en verschillende aspecten van fysieke en geestelijke vitaliteit. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en is alleen beschikbaar voor de onderzoekers.

Tips gebruiken

Na het beantwoorden van de eerste vragenlijst krijgt een deel van deelnemende chauffeurs toegang tot de tips om vitaliteit te behouden of verbeteren. Met de antwoorden op de vragen die tijdens en na het hoogseizoen worden gegeven, kunnen de onderzoekers dan de ontwikkeling van de vitaliteit van deze chauffeurs in kaart brengen. Bovendien kunnen deze bevindingen dan worden vergeleken met die van touringcarchauffeurs die de tips nog niet hebben kunnen toepassen, zodat ook kan worden geconcludeerd in welke mate die tips resultaat opleveren. Aan het einde van het project wordt een bijeenkomst georganiseerd, waar de uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld en toegelicht.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...