Onderzoek naar kennis gemeenten bij duurzame inkoop vervoer


Een nieuw onderzoek moet duidelijk maken welke kennis gemeenten zoeken voor het duurzamer inkopen van onder meer doelgroepenvervoer. Expertisecentrum PIANOo en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) nemen het onderzoek voor hun rekening.

Gemeenten zijn bezig met het verduurzamen van hun inkoop op allerlei gebieden, waaronder mobiliteit. Daarbij gaat het onder meer om doelgroepenvervoer en Mobility as a Service, maar ook om vervoer van personeel en afval. Logischerwijs lopen gemeenten daarbij tegen bepaalde vraagstukken aan. Het onderzoek van PIANOo en GMNI is er op gericht om uit te vinden welke kennisvragen er spelen.

Leernetwerk

Het GNMI gaat te rade bij beleidsadviseurs die zich bij gemeenten bezighouden met zero emissie doelgroepenvervoer, parkeerbeleid, Mobility as a Service en strategisch mobiliteitsbeleid. Met de uitkomsten van het onderzoek zal PIANOo een ‘leernetwerk voor overheden’ in het leven roepen. Ook komen er kennisbijeenkomsten en worden er praktische hulpmiddelen voor gemeenten ontwikkeld. Dan kan het gaan om handreikingen met goede en slechte voorbeelden, maar ook om het vertalen van onderzoek naar beleid.

Goed voorbeeld niet gevolgd

De duurzame inkoop van doelgroepenvervoer kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Afgelopen november bleek uit onderzoek van Natuur & Milieu dat er weliswaar gemeenten zijn die het goede voorbeeld geven, maar dat massale navolging voorlopig uitblijft. Bestudering van  tienallen aanbestedingen voor wmo-vervoer en leerlingenvervoer wees uit dat 76 procent van de gemeenten in kwestie niet voldeed aan de duurzame inkoopcriteria.

Lees ook: Inkoop doelgroepenvervoer nog altijd weinig duurzaam

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...