Onderzoek naar drukte en doorstroming op taxistandplaats Rotterdam


Het is druk in de Rotterdamse straattaximarkt, maar niemand weet hoe druk precies. Een proefproject waarin met sensoren op de taxistandplaats naast het Centraal Station gegevens worden verzameld, moet daar meer duidelijkheid in verschaffen. Wellicht wordt op een later moment ook op andere standplaatsen in kaart gebracht of het er druk is en of er sprake is van goede doorstroming.

Het jonge bedrijf Parkeagle helpt bedrijven en overheden met het oplossen van parkeerproblemen. Dat gebeurt door data te verzamelen over parkeerbezetting en doorstroming. Die informatie wordt vervolgens geanalyseerd en, indien gewenst, via software geïntegreerd in de systemen van de klant. Parkeagle vergaart de data met behulp van sensoren. Diezelfde technologie wordt nu ingezet om de drukte en doorstroming op taxistandplaatsen in Rotterdam in kaart te brengen. Eerst op de grootste taxistandplaats naast het Centraal Station, maar wellicht wordt het project na de proefperiode uitgebreid naar andere standplaatsen in Rotterdam.

Parkeagle werd benaderd door de Verkeersonderneming Rotterdam, een organisatie van onder meer de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat die werkt aan het bereikbaar houden van de stad. Men wilde weten hoe de oplossingen van Parkeagle kunnen helpen bij verschillende problemen op het gebied van mobiliteit in Rotterdam. De gemeente wil onder meer graag weten hoe druk het op welke momenten precies is op de verschillende taxistandplaatsen in de stad. In eerste instantie wordt dat nu voor het Delftseplein bij het Centraal Station onderzocht.

Geen harde cijfers

“Op de taxistandplaats naast het Centraal Station is plaats voor ongeveer veertig taxi’s. Momenteel is niet echt duidelijk hoe groot het aanbod op die standplaats is”, legt Jan Lubbers van Parkeagle uit. “Je kunt daar op elk moment langslopen en dan weet je wat op dat moment de bezettingsgraad is. Maar over de doorstroming zijn geen harde cijfers bekend.”

In eerste instantie ging Parkeagle praten met vijftien chauffeurs die rijden namens de verschillende TTO’s in Rotterdam, alsmede met de directies van die TTO’s. Dat leverde de nodige informatie over knelpunten op. “Sommige daarvan zijn politiek. Wij kijken meer naar de praktische zaken waarin wij mogelijk meer inzicht kunnen bieden.”

“In Rotterdam worden relatief veel korte ritten binnen de stad gereden”, noemt Lubbers een voorbeeld. “Daarna moeten chauffeurs soms een tijdlang rondjes rijden of ergens parkeren waar dat niet mag voordat ze weer kunnen aansluiten op de standplaats. Wij kunnen onderzoeken of en in welke mate deze en andere knelpunten voorkomen. Eerst stellen we dus met data objectief vast wat de situatie is. Vervolgens kunnen we met de taxibranche en de gemeente nadenken over mogelijke oplossingen”, legt Lubbers uit.

Duidelijke patronen

Momenteel wordt informatie over drukte op standplaatsen nog gedeeld via Whatsapp-groepen. De meningen over die werkwijze zijn echter nogal verdeeld. Tijdens de proefperiode kunnen chauffeurs die dat willen daarom gebruik maken van een app van Parkeagle. Die app biedt inzicht in de drukte op de standplaats en de kans om er op enig moment een plaats te bemachtigen. “Hoe langer de periode waarin we data verzamelen, hoe duidelijker die patronen zullen worden”, denkt Lubbers.

Het streven is wat hem betreft om de proef na een eerste periode op het Delftseplein uit te breiden naar andere standplaatsen in Rotterdam. Dat zou ook een breder beeld geven van de mate waarin er sprake is van drukte en gebrekkige doorstroming. Het verzamelen en analyseren van data door Parkeagle is geen oplossing op zich, maar die data zijn volgens Lubbers wel nodig om inzichten te verschaffen en vervolgens maatregelen te nemen. Of dat nodig is, moet de vergaarde informatie uitwijzen. Maar er zijn uiteraard wel signalen, anders werd de situatie niet onderzocht.

Veel nieuwe chauffeurs

“We horen van veel chauffeurs dat er een te groot aanbod van taxivervoer is in Rotterdam. Rotterdam hanteert weliswaar het TTO-model, maar wel binnen een taximarkt die als geheel niet gereguleerd is. Er is de laatste jaren ook in Rotterdam veel aanwas van chauffeurs geweest. En niet omdat de vraag groeide, meer als een soort externe ontwikkeling. Er is regulering in de vorm van een keurmerk en standplaatsen bij hotels en de luchthaven waar niet iedereen mag werken. Maar de taximarkt als geheel is niet gereguleerd. Het is interessant om te bekijken hoe je dan in een stadsregio als Rotterdam toch tot een optimale taximarkt zou kunnen komen.”

Het uiteindelijke doel is het aanbod van taxivervoer in de stad beter te spreiden door taxichauffeurs te laten weten waar er plaats voor en vraag naar taxi’s is. Zowel in het dagelijkse verkeer als bij evenementen of de aankomst van bijvoorbeeld een cruiseschip vol passagiers die naar allerlei locaties in de stad willen worden vervoerd. “Waar staan taxi’s lang te wachten? Waar kunnen ze juist snel doorschuiven? Die informatie is zowel voor de gemeente als de taxichauffeurs interessant om knelpunten te helpen oplossen. Wat die maatregelen kunnen zijn, hangt ook van de data af, maar in principe gaat het niet om zaken waar een uitgebreid traject van besluitvorming aan vooraf moet gaan. Denk aan een paar plaatsen erbij op de ene standplaats, of juist een paar minder op een andere locatie”, aldus Jan Lubbers.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...