‘Nut en noodzaak vereenvoudiging taxiregels duidelijk’


Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft voldoende onderbouwd waarom ze de regels voor de taxisector wil vereenvoudigen. Dat concludeert het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) na beoordeling van de voorstellen.  De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wil onder meer de regel afschaffen dat taxichauffeurs elke vijf jaar hun Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten vernieuwen.

De bewindsvrouw kondigde haar plannen eind vorig jaar voor het eerst aan. Insteek is om de taxiregels verder te vereenvoudigen zonder de spanningen op de markt te vergroten. Van Veldhoven wil zo de lastendruk voor de sector verminderen en de regels flexibeler maken.

Dat taxichauffeurs een VOG moeten overleggen om een chauffeurskaart te krijgen, verandert niet. Maar wie eenmaal zo’n VOG heeft, wordt daarna voortdurend gescreend op het eventueel begaan van strafbare feiten. De vijfjaarlijkse vernieuwing is daarmee feitelijk overbodig en het is voor iedereen makkelijker als die verplichting vervalt, zo redeneert Van Veldhoven.

Regeldruk voor taxiondernemers

Ook denkt zij aan het afschaffen van de communautaire vergunningplicht voor de inzet van taxi’s voor openbaar vervoer. Wie een taxivergunning heeft, voldoet al aan de regelgeving en de daarvoor geldende beroepseisen. Zo’n communautaire  vergunningplicht levert volgens haar alleen maar regeldruk op voor de taxiondernemer, terwijl hij zonder gevolgen voor de reiziger kan worden afgeschaft. Een derde punt is een vrijstellingsmogelijkheid voor verplichtingen die zijn opgenomen in het Besluit Personenvervoer 2000. Dit is de gedetailleerde versie van de Wet Personenvervoer, waar alleen de grote lijnen in staan.

Om dit alles voor elkaar te krijgen, moet dat besluit op verschillende punten worden aangepast. Het voorstel voor deze wijzigingen heeft Van Veldhoven voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk. Dat orgaan “constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijzigingen voldoende zijn onderbouwd en dat gekozen wordt voor de minst belastende alternatieven, zonder dat de effectiviteit van de regelgeving afneemt.”

Uittreksel

Verder adviseert het college dat bij evaluaties aandacht wordt besteed aan de kansen van toegekende vrijstellingen voor de hele taxisector. Door dat te doen, kan wellicht verdere vermindering van de regeldruk worden bereikt. Een voorbeeld daarvan is ook het uittreksel van het handelsregister dat wordt gevraagd bij het aanvragen van een taxivergunning. ATR adviseert de staatssecretaris om samen met Kiwa, dat de vergunningen uitgeeft, te bekijken of die eis kan vervallen.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...