Noord-Holland wil combinatie doelgroepenvervoer en OV onderzoeken


De provincie Noord-Holland wil graag onderzoeken of doelgroepenvervoer en openbaar vervoer niet efficiënter kunnen door ze waar mogelijk met elkaar te combineren. Daarvoor wil men een pilot gaan draaien in de gemeente Schagen. Provinciale Staten is akkoord met het voorstel; de Wmo-raad aldaar moet nog met het idee instemmen.

Het voorstel om in een pilot de combinatie van OV en doelgroepenvervoer in Schagen te verkennen komt van de PvdA, het CDA en D66 in Noord-Holland. Zij zien beide vormen van vervoer “als twee aparte werelden naast elkaar bestaan”, waarbij met name het doelgroepenvervoer veel organisatie vergt.  De partijen stellen dat zich steeds vaker de vraag opdringt of het allemaal niet efficiënter kan worden geregeld. Ook in de Provinciale Staten is al vaker gesproken over het combineren van beide vervoersvormen.

Pilot in Schagen

Een belemmering daarbij is dat doelgroepenvervoer door de gemeente wordt geregeld en openbaar vervoer vaak door de provincie. Maar volgens de bedenkers van het voorstel bieden gemeenten waar het OV in opdracht van de provincie wordt aangeboden een mooie kans om te kijken of er combinaties mogelijk zijn tussen regulier OV en het doelgroepenvervoer. Schagen zou een mooi toneel zijn voor zo’n pilot. Dat baseren de politici op gesprekken met medewerkers van Connexxion en de wethouder seniorenbeleid in Schagen.

Eerst uitgebreid onderzoek

De WMO-adviesraad in Schagen is bereid om bij zijn leden na te gaan of zij zo’n pilot zien zitten. Zo moet uitgezocht of en hoe de verschillende vervoersstromen in de gemeente met elkaar kunnen worden gebundeld. Daarbij moet wel zorgvuldig te werk worden gegaan zodat het vervoer van kwetsbare doelgroepen er niet onder lijdt, aldus het voorstel. Eerst moet dus alles uitgebreid worden onderzocht door de betrokken partijen. Dan gaat het onder meer om welk vervoer er nu is, wie daar in welke mate gebruik van maken en waar de combinaties kunnen worden gemaakt.

De bedenkers van het plan houden er ook rekening mee dat de pilot in de onderzoeksfase al strandt omdat er geen haalbare scenario’s voor de praktijkfase uit voortkomen. Gaat de pilot wel door, dan moet er zowel tijdens als na afloop ervan stevig worden geëvalueerd. Als dat eenmaal is gebeurd, kan worden bekeken of de aanpak ook in andere gemeenten kan worden overgenomen.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...