Nog geen akkoord voor nieuwe taxi-cao


De eerste onderhandelingsrondes voor een nieuwe taxi-cao hebben nog niet tot een akkoord geleid. Op verschillende vlakken verschillen werkgevers en werknemers nog behoorlijk van mening. De komende tijd wordt er verder onderhandeld.

FNV Taxi meldt dat de eerste gespreksrondes vooral zijn aangewend om wederzijds aanvullende en uitgewerkte voorstellen te doen. Belangrijk punt van aandacht is de OPOV-regeling voor overgang van personeel van overgang bij vervoer. Het is de bedoeling om deze regeling te herzien en daar is een werkgroep met vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers voor in het leven geroepen.

De werkgroep heeft een mandaat gekregen en moet eind mei met een vormgegeven nieuwe OPOV-regeling komen. Die moet dan door de cao-partijen worden vastgesteld. Het is niet de bedoeling om eind mei nog een keer over de nieuw vormgegeven OPOV te gaan onderhandelen.

3,5 procent meer loon

“Op een aantal punten verschillen werkgevers en bonden nog behoorlijk in hun opvattingen”, zo meldt FNV Taxi. De punten in kwestie worden niet benoemd, maar het spreekt voor zich dat de ontwikkeling van het loon een knelpunt is. De vakbonden willen er graag 3,5 procent loon bij, maar daar zien de werkgevers weinig tot geen ruimte voor. De komende gesprekken zullen onder meer gaan over het loon en de werkingssfeer van de cao.

Voorafgaand aan de eerste onderhandelingen werd al duidelijk dat alle partijen een herhaling van vorig jaar willen voorkomen. Toen kwam er een akkoord, maar ontstond er alsnog verdeeldheid over de uiteindelijke cao-tekst. Vervolgens werd de oude cao door het uitblijven van gesprekken verlengd, maar daar gingen de bonden niet mee akkoord. Zij eisten een loonsverhoging van 3 procent en dwongen die met stakingen ook af.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...