Nieuwe taxiverordening Utrecht in reactie op kritisch rapport


De gemeente Utrecht heeft zijn taxiverordening aangepast en neemt diverse taken over van Stichting Taxi Keur Utrecht (STKU). De veranderingen waren aangekondigd nadat er vorig jaar een zeer kritisch rapport van Deloitte verscheen. Daaruit bleek dat STKU zijn taken niet naar behoren kon uitvoeren.

In totaal zijn er zeven Nederlandse gemeenten die een systeem voor Toegelaten Taxi Organisaties mogen invoeren om de eigen opstapmarkt aanvullend te reguleren. Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Den Haag hebben die stap al gezet; Utrecht, Enschede en Haarlemmermeer vooralsnog niet. In plaats daarvan wordt in Utrecht sinds 2015 volstaan met een taxiverordening, die nu een update heeft ondergaan. Het college van burgemeester en wethouders legde de aangepaste verordening onlangs voor aan de gemeenteraad.

Keurmerk en verordening botsen

Eén van de veranderingen is dat de gemeente een aantal taken van Stichting Taxi Keur Utrecht overneemt. Het controleren en handhaven door deze stichting werd ruim een jaar geleden al door de gemeente overgenomen, nadat STKU deze taken neerlegde. Het in 2012 opgerichte taxikeurmerk botste volgens het STKU-bestuur met de verordening uit 2015, waardoor het handhaven op de naleving van TaxiKeur ernstig zou worden beperkt. Daarnaast zou het ontbreken aan financiële armslag.

Deloitte deed onderzoek naar de problemen met het taxikeurmerk en de taxiverordening en kwam met een zeer kritisch rapport. De voornaamste conclusie was dat STKU onvoldoende in staat was zijn taken naar behoren uit te voeren. De financiële situatie van de stichting was kritiek en Deloitte stelde ook vast dat STKU zaken voor zijn rekening nam die niet tot de kerntaken hoorden. Al met al was er geen zekerheid dat de stichting op juiste wijze de toegewezen werkzaamheden kon uitvoeren.

Keurmerk vijf jaar geldig

De gemeente onderschreef de conclusies; het bestuur van SKTU vond dat Deloitte in zijn onderzoek te kort door de bocht was gegaan. Ook gaf SKTU aan diverse problemen al vaker bij de gemeente te hebben aangekaart zonder dat er een oplossing voor was gekomen. Hoe dan ook maakte het rapport nogmaals duidelijk dat er het nodige moest veranderen, en dat is met de nieuwe verordening gebeurd.

Eén van de aanpassingen is de geldigheid van het taxikeurmerk. Die was onbeperkt, maar voortaan is het keurmerk voor een periode van vijf jaar geldig. De legeskosten gaan weliswaar omhoog, maar de gemeente neemt veel taken van STKU permanent over. Het gaat dan om toezicht en handhaving op standplaatsen en kwaliteitscontrole met inzet van mystery guests. Ook de keuring van de auto vervalt. Hierdoor vallen de totale kosten voor de chauffeurs die het keurmerk voeren lager uit. Ook gaat de gemeente alle werkzaamheden rond de vergunningsaanvraag en het keurmerkexamen coördineren.

Lees ook:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...