Nieuwe directeur en bestuursvoorzitter PlusOV


Vervoerssysteem PlusOV nam onlangs na een periode vol problemen afscheid van zijn directeur en bestuursvoorzitter. Nu zijn beide posities opnieuw ingevuld. De Apeldoornse wethouder Johan Kruithof is benoemd tot nieuwe voorzitter van het bestuur. Jan Akerboom heeft de rol van interim-directeur op zich genomen.

Afgelopen augustus stroomde het leerlingenvervoer in acht gemeenten bij PlusOV in en daarmee ontstonden ook meteen forse problemen. Busjes kwamen te laat, niet of juist dubbel op de afgesproken locatie. Het duurde erg lang voor deze problemen een beetje onder controle kwamen. Dat kwam onder meer omdat er door PlusOV niet tijdig een vervoersplan was aangeleverd, waardoor de vervoerders zich onvoldoende konden voorbereiden.

Kritisch rapport

Deze en andere zaken veroorzaakten de problemen en maakten dat ze lastig te verbeteren waren, ondanks beloftes van beterschap. Uiteindelijk werd in overleg besloten afscheid te nemen van directeur Andreas Noordam, die nu op interimbasis is opgevolgd door Jan Akerboom. Ook bestuursvoorzitter Wim Vrijhoef besloot op te stappen. Zijn plaats is nu ingenomen door Johan Kruithof, wethouder te Apeldoorn.

Het kritische rapport van de Cissonius Groep leidde tot een plan van aanpak dat nu door Partners in Mobiliteit wordt geimplementeerd. Daarmee is volgens de betrokkenen een belangrijke stap gezet richting het vereiste niveau van het vervoer. De problemen uit de eerste maanden zijn onder controle, maar de situatie is nog altijd fragiel. Dat heeft onder meer te maken met het grote werkgebied en veel verloop onder de chauffeurs. Kruithof weet dan ook dat hem een flinke uitdaging wacht.

Mensen goed bedienen

“Ik vind dat ik deze verantwoordelijkheid niet uit de weg mag gaan. Het is belangrijk dat de mensen die aangewezen zijn op deze vorm van vervoer goed bediend worden. Dat is waar ik mij de komende periode, samen met het bestuur, ook hard voor zal maken.” Kruithof heeft er vertrouwen in dat de nieuwe samenstelling van het management van PlusOV de problemen die er afgelopen periode waren adequaat op gaat lossen, zo laat het vervoerssysteem weten.

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...