Nieuwe Code VVR is duidelijker en beknopter


Het Platform Code VVR heeft een nieuwe versie van de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (Code VVR) gepubliceerd. Deze vernieuwde versie verschaft duidelijkheid over de vraag wanneer een rolstoel veilig kan worden vervoerd. De nieuwe versie van de Code VVR heeft een opgefrist logo gekregen en staat op de website van Sociaal Fonds Taxi. 

De Code is geactualiseerd naar de huidige stand van inzichten en  wet- en regelgeving. Ook is de Code aanzienlijk minder omvangrijk, wat de leesbaarheid en begrijpelijkheid ten goede komt.

“Wij zijn blij dat rolstoelgebruikers, chauffeurs en bedrijven aan de sticker met het haaksymbool kunnen zien dat de rolstoel veilig vervoerd kan worden,” stelt Leander Leijh van Firevaned.  “Na 1 juli 2019 zullen rolstoelen zonder een dergelijke sticker überhaupt niet meer vervoerd mogen worden”, zegt Hubert Andela van Koninklijk Nederlands Vervoer.

Henk van Gelderen van Sociaal Fonds Taxi vult aan: “Tijdens deze overgangsperiode moeten passagier en vervoerder samen een veilige oplossing vinden wanneer de – meestal oudere – rolstoel nog niet van het haaksymbool voorzien is. Voor mensen met een maatwerkrolstoel die ook na 1 juli 2019 niet van het haaksymbool voorzien kan worden, dient een adequate oplossing te komen.”

Instructiekaart voor chauffeurs

Behalve de vernieuwde Code is er ook een handige instructiekaart beschikbaar voor chauffeurs en bedrijven. Hierin staan richtlijnen beschreven voor het veilig vastzetten en vervoeren van rolstoelen en de inzittenden. Minke Jansma van FNV is blij met de praktijkgerichtheid van de Code. “De chauffeurs zijn de dagelijkse gebruikers van de Code. Zij krijgen ook de boete bij overtredingen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we onze klanten veilig willen vervoeren.”

De Code VVR is een leidraad voor het veilig vervoeren van rolstoelinzittenden. In het belang van de reizigers,  chauffeurs van rolstoelvoertuigen en de organisaties waarbinnen zij actief zijn, beschrijft de Code de (wettelijke) regels waaraan moet worden voldaan. Deze geactualiseerde versie kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van het ‘Platform Code VVR’, bestaande uit de koepel van gehandicapten- en patiëntenorganisaties Ieder(In), ouderenorganisatie KBO-PCOB, TX-keur, werknemersorganisaties FNV en CNV, Koninklijk Nederlands Vervoer, de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen Firevaned en Sociaal Fonds Taxi.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...