Nieuwe aanbesteding Regiotaxi Noordoost-Brabant


Het regiotaxivervoer in elf Noord-Brabantse gemeenten wordt momenteel voor een nieuwe contractperiode van drie jaar aanbesteed. Met eventuele verlengingen kan de opdracht maximaal vijf jaar gaan duren. Het is de bedoeling om zowel de regie als het vervoer bij één opdrachtnemer neer te leggen – liefst een lokale ondernemer met chauffeurs die verbonden zijn aan het gebied waar ze rijden.

Regiotaxi Noordoost-Brabant werd een kleine twee jaar geleden gegund aan ZCN Totaalvervoer. De opdracht werd in eerste instantie toegekend voor een periode van twee jaar: van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. In de contracten was ook de mogelijkheid opgenomen om twee keer met een jaar te verlengen, maar van die optie wordt dus geen gebruik gemaakt. Net als voorganger Munckhof laat ZCN (een groot deel van) het vervoer door Van Driel uitvoeren.

Regie en vervoer

De opdrachtgever, GR-KCV, heeft in de nieuwe aanbesteding bewust niet gekozen voor een opdeling van het werk in percelen. Zo’n schaalverkleining zal volgens de betrokken gemeenten en de provincie alleen maar leiden tot hogere kosten en minder kwaliteit. De opdrachtgever denkt verder dat de opdracht dermate groot is dat ook (regionale) vervoerders uit het midden- en kleinbedrijf in staat worden geacht om zelfstandig in te schrijven.

De keuze voor om zowel de regie als het vervoer bij één partij onder te brengen moet eveneens helpen om de kosten te drukken. Bovendien vindt GR-KCV het logisch om deze twee activiteiten door één partij te laten uitvoeren. Vervoer en regie zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus deze bezigheden van elkaar scheiden heeft geen zin.

Het vervoer zelf betreft de regiotaxi in Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Meijerijstad en Uden. Het is de bedoeling dat het maatwerkvervoer zo efficient mogelijk wordt verzorgd. Dat betekent onder meer dat “lege stoelen worden aangeboden voor de reguliere mobiliteitsvraag” en dat er “mogelijkheden ontstaan om de ritprijs afhankelijk van de vervoersvraag te maken.

Eerlijke prijs voor vervoerder

Provincie en gemeenten willen verder graag dat het vervoer zo min mogelijk impact heeft op de leefomgeving en dat er sprake is van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom wil men graag “lokale ondernemers en chauffeurs met een lokale binding”, alsmede “een eerlijke prijs voor de vervoerder.”

Inschrijvers kunnen maximaal 1.000 punten verdienen, waarvan 400 voor de prijs en 200 voor de kwaliteit voor de gebruiker. Nog eens 60 punten zijn te behalen voor wat de inschrijver aan kwaliteit biedt, bovenop wat het Programma van Eisen vraagt. Het implementatieplan en de presentatie door de inschrijver kunnen elk maximaal 100 punten opleveren. Voor de aanpak van de regie zijn 80 punten gereserveerd, voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 60.

Lees ook: Wmo-vervoer en Regiotaxi Noordoost-Brabant naar ZCN

Wilt u alles weten over de laatste ontwikkelingen in het Nederlandse doelgroepenvervoer? Neem dan deel aan het Nationaal Congres Contractvervoer, op donderdag 11 oktober in Expo Houten. Inschrijven kan nu nog met vroegboekkorting.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...