Nieuw netwerk voor taxibeleid gemeenten


Nederlandse gemeenten gaan samen op zoek naar de knelpunten in het taxibeleid. Daarvoor is het GNMI Netwerk Taxi in het leven geroepen. Onlangs hadden diverse gemeenten over dit thema een bijeenkomst met de Rijksoverheid.

Bij die gelegenheid werd namens de gemeenten Utrecht en Den Bosch verteld hoe zijn hun gemeentelijke taxibeleid aanvullend hebben gereguleerd met een taxiverordening en bijbehorden keurmerksysteem. In Nederland is het zeven gemeenten toegestaan om te kiezen voor een systeem met Toegelaten Taxi Organisaties. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven hanteren ook zo’n systeem. Andere gemeenten mogen de opstapmarkt extra aansturen door middel van een verordening. Steeds meer steden kiezen daar ook voor.

Lokale taxivergunningen

Tijdens de bijeenkomst van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitleg over het beleid voor en de juridische kant van het straattaxivervoer. Ook werden de aanwezigen bijgepraat over de opzet en mogelijkheden van TX-Keur. Utrecht en Den Bosch vertelden over hun ervaringen met lokale vergunningen voor taxichauffeurs. Ook de organisatie daarvan en handhaving op naleving van de regels kwamen aan bod.

Samen optrekken

Er werden tijdens de bijeenkomst ook knelpunten in beeld gebracht. Daarbij bleek dat veel van die beperkingen in meerdere regio’s spelen, al kan de mate waarin dat zo is per stad of gemeente verschillen. Maar er is genoeg gemeenschappelijks aan te wijzen om samen op te trekken op het gebied van taxibeleid. Dat moet dus gaan gebeuren via het GNMI Netwerk Taxi, waar belangstellende gemeentes zich voor kunnen aanmelden.

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...