‘Minder storingen BCT-controle door nieuwe software’


Het probleem met storingen bij BCT-controles kan grotendeels worden opgelost als alle gebruikers van de boordcomputer taxi de nieuwste software zouden gebruiken. Ook draait er momenteel een pilot om de handhaving op de BCT door inspectiedienst ILT effectiever te maken. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De evaluatie van de BCT is opgedeeld in een nulmeting en een éénmeting. De uitkomsten van de nulmeting werden in mei 2017 bekendgemaakt. De voornaamste conclusie was dat de BCT weliswaar betrouwbaar is voor de registratie van arbeids- en rusttijden en ritgegevens, maar dat er nog ruimte was voor verbetering. Hoewel toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma de onvrede van veel gebruikers met de BCT zei te begrijpen, gaf ze ook aan dat vooralsnog geen alternatief is voor dit systeem als het op handhaving aankomt.

De éénmeting zal plaatsvinden in de tweede helft van 2018. De periode tussen beide metingen wordt onder meer benut om een aantal zaken tegen het licht te houden. Dan gaat het om de aanpak van BCT-storingen bij controles, het onderzoek naar beveiligingseisen van de BCT en de handhavingspilot.

Oude of nieuwe software

Het oplossen van storingen bij het uitlezen van de BCT is cruciaal voor het functioneren ervan. In de eerste drie maanden van 2017 zijn alle storingen in kaart gebracht. In reactie daarop hebben twee van de drie BCT-fabrikanten een aanpassing in de BCT-software gemaakt en uitgerold. De ILT heeft zijn uitleessoftware herzien. Op basis van de eerste ervaringen sindsdien spreekt de staatssecretaris van een aanzienlijke verbetering in het aantal storingen.

Daarmee is het probleem echter niet opgelost, want het gaat toch nog geregeld fout. De storingen behoren vooral tot het verleden als de meest recente versie van de BCT-software wordt gebruikt. Foutmeldingen komen vooral voor bij chauffeurs en ondernemers die nog oudere versies gebruiken. De oplossing lijkt dan ook simpel, schrijft de staatssecretaris: “Er zou een verdere verbetering kunnen worden bereikt indien alle betrokkenen gebruik zouden maken van de meest actuele softwareversies.”

Sneller op inspelen

Cabman is één van de fabrikanten die nieuwe software hebben ontwikkeld, laat het bedrijf desgevraagd weten. “Wij hebben 2.1 software gemaakt die we kosteloos ter beschikking hebben gesteld aan alle klanten die 2.0 al hebben afgenomen. Alleen de monteurskosten voor het plaatsen moeten worden betaald. Daarnaast pogen we met kortere releasecycles te werken, zodat we sneller kunnen inspelen op opmerkingen uit het veld. En we werken nauw samen met inspectie en het ministerie om issues die zij in het veld ervaren te verwerken”, aldus Cabman. Het ministerie geeft aan in overleg te blijven met de BCT-fabrikanten om de storingen helemaal tot het verleden te laten behoren.

Een ander aandachtspunt is de handhaving door ILT. Effectieve en efficiënte handhaving is cruciaal voor het succes van de BCT, maar veel ondernemers en chauffeurs ervaren de pakkans bij een eventuele overtreding juist als gering. Om die reden werkt ILT aan het anders inrichten van de handhaving. De straatcontroles en bedrijfsinspecties zijn erg intensief. Er kan mogelijk veel meer worden gedaan als taxi-ondernemers al hun BCT-administratie aan de ILT beschikbaar stellen. Zo kan er meer en effectiever worden gecontroleerd, schrijft Van Veldhoven.

Pilot handhaving

Of dat zo is, moet onder meer blijken uit een pilot met twintig taxibedrijven. In die pilot, die eind 2017 startte, moet een analyse van de administratie uitwijzen of een verdere inspectie nodig is. Daarnaast wordt geprobeerd de zichtbaarheid op straat te verhogen door middel van snelle checks op arbeids- en rusttijden. Ook wordt er data over de taxibedrijven verzameld. Als blijkt dat er een verhoogde kans is dat een bedrijf zich niet aan de BCT-regels houdt, ligt het voor de hand daar de controles op te richten. Dat verhoogt de pakkans van overtreders en vermindert de controles voor bedrijven die het wel goed doen. De pilot moet helpen uitwijzen of het inderdaad zo werkt.

‘Eisen niet te hoog of streng’

Uit de nulmeting kwam verder de aanbeveling voort om te onderzoeken of de beveiligingseisen voor de BCT kunnen worden aangepast. Van Veldhoven vindt de eisen echter niet te hoog of streng. Dat baseert ze op gesprekken met experts binnen en buiten het ministerie. Wel wordt bekeken of er voor de certificaatuitgifte alternatieven zijn die zorgen voor minder wijzigingen in het systeem. Dat kan mogelijk weer zorgen voor lagere financiële en administratieve lasten voor de taxibranche.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...