Meer taxi-examens en meer geslaagden in 2017


In 2017 steeg het aantal praktijkexamens taxi dat door het CBR werd afgenomen flink. In 2016 bleef de teller nog op 10.391 staan. In 2017 werd het examen 11.587 keer afgenomen. Ook het slagingspercentage nam enigszins toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBR.

Het aantal afgenomen praktijkexamens groeide in 2017 naar 11.587. Een jaar eerder werd het praktijkexamen taxi nog 10.391 keer afgenomen. Het gemiddelde slagingspercentage steeg mee, maar blijft in algemene zin hangen op net iets meer dan de helft. In 2016 was dat 52,2 procent, vorig jaar liep het op naar 53,7 procent. In aantallen ziet dat er zo uit: 5.422 mensen slaagden in 2016 voor hun praktijkexamen taxi, terwijl dat er in 2017 6.214 waren.

Herexamen

Uit de cijfers valt verder af te leiden dat een flinke groep een herexamen nodig had om voor het praktijkexamen taxi te slagen. Dat was in 2017 in grote lijnen niet anders dan in 2016. In dat jaar waren er 3.895 mensen die een herexamen deden. Daarvan slaagden er 2.006, ofwel 51,4 ten opzicht van het algehele slagingspercentage van 52,2 procent. In 2017 deden er 4.445 mensen herexamen, waarvan er 2.350 slaagden. Dat is 53,1 procent: lager dan het algehele slagingspercentage, maar in 2017 werd het herexamen wel beduidend beter afgelegd dan in 2016.

Verschil nog groter

In 2017 zijn er dus 1.196 meer praktijkexamens taxi afgenomen dan in 2016. Dat leverde ook meer geslaagden op: 5.422 om 6.214, ofwel 792 mensen meer die hun vakbekwaamheid taxi haalden. Toch was het verschil tussen 2016 en de jaren daarvoor nog veel groter. In 2014 werd het examen 8.179 keer afgenomen, waarbij 4.425 mensen slaagden (54,2 procent). In 2015 waren de cijfers niet heel anders: 8.630 afgenomen examens en 4.731 geslaagden, waarmee het slagingspercentage op het nog iets hogere 54,9 procent uitkwam.

In 2017 haalden dus bijna 1.800 mensen meer hun praktijkexamen taxi dan in 2014. Vergeleken met 2015 slaagden vorig jaar bijna 1.500 mensen meer voor hun taxi-examen. Dat neemt niet weg dat het vaak nog erg lastig is om het praktijk-examen taxi op tijd in te kopen. Chauffeurs in een leer-werktraject moeten binnen vier maanden na het halen van het theorie-examen hun praktijkexamen doen. Wegens gebrek aan capaciteit bij het CBR lukt dat lang niet altijd, zeker niet met herexamens. TaxiPro schreef daar vorig jaar een uitgebreid verhaal over maar op verschillende plaatsen in het land zou de problematiek nog steeds spelen.

Lees ook:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...