Meer taxi-demonstraties Amsterdams in verschiet


De gemeente Amsterdam houdt er rekening mee dat er de komende tijd vaker gedemonstreerd zal worden door ontevreden taxichauffeurs. Afgelopen weekend werd er nog op betrekkelijk kleine schaal geprotesteerd, maar vanuit de sector wordt aangegeven dat er de nodige onvrede bestaat en dat de kans op meer en grotere demonstraties aanwezig is.

De laatste weken is het erg onrustig in en rondom de Amsterdamse taximarkt. De chauffeurs van de Toegelaten Taxi Organisaties vinden dat zij in de opstapmarkt aan veel meer regels moeten voldoen dan in de bestelmarkt, waardoor er sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie.

Eerder deze week bleek nog dat het TTO-systeem in zijn eerste zes jaar nog niet echt vruchten heeft afgeworpen. En tegenover die regulering staat een voortdurende toestroom van nieuwe chauffeurs, want de drempel om aan de slag te gaan is steeds lager geworden. Concurreren om een deel van de taart is verworden tot vechten om de kruimels. En dat zorgt voor onvrede en zelfs boosheid.

Concrete plannen

Eens in de zoveel tijd laait in de Amsterdamse taxibranche de onrust op, maar nu lijkt er meer aan de hand. De laatste tijd gingen er al geluiden rond om te protesteren en demonstreren. Een plan om met geweld het Uber-hoofdkantoor binnen te vallen werd voortijdig ontdekt, al is niet duidelijk in hoeverre die plannen concreet waren. Afgelopen weekend voerden boze chauffeurs actie.

Dat was, samen met berichten op social media, voor wethouder Pieter Litjens reden om een brief aan de directie van de verschillende TTO’s te sturen. Zijn boodschap: texichauffeurs hebben net als ieder ander het recht om te betogen, maar daarbij mag de wet niet worden overtreden. “Acties die het karakter hebben van dwangmaatregelen, zoals het blokkeren van wegen, zijn strafbaar”, aldus de wethouder, die aangeeft dat er tegen zulke strafbare feiten direct en zichtbaar zal worden opgetreden.

Meer demonstraties

Litjens vraagt de TTO-directies hun chauffeurs op deze en andere zaken attent te maken. Hij wijst de directies er nog op “dat agressieve acties niet leiden tot draagvlak bij het publiek.” Mochten chauffeurs toch in de fout gaan, dan dient de TTO ze te sanctioneren. Litjens verwacht dus meer demonstraties, en die indruk leeft in de Amsterdamse taxibranche ook. Weliswaar is het nu nog een relatief kleine groep die in actie is gekomen, maar de onvrede is groot en er lijkt meer draagvlak om te demonstreren dan in andere periodes van onrust in de Amsterdamse taximarkt. Of en in hoeverre er daadwerkelijk acties komen, zal in de komende dagen of weken duidelijk worden.

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...